การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ครูผู้ช่วย

              สนามสอบโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2