ผลการสอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ผลการสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy)