พิธีรับเข็มบำเพ็ญประโยชน์ลูกเสือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

             สำนักงานลูกเสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดพิธีรับเข็มบำเพ็ญประโยชน์ลูกเสือ จากการประกาศของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาจำนวน 15 คน เข้ารับเข็มบำเพ็ญประโยชน์ ปี พ.ศ. 2566 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี