แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก Lab boy

            ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy)