พิธีทำบุญโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

             วันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.45 น. โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จัดพิธีทำบุญโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2567 โดยมีนางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาเข้าร่วมพิธีทำบุญโรงเรียนเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องสมุด
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา