ชนะเลิศบาสเกตบอล 3×3 Rotary ประจำปี 2567

                  ผลการแข่งขันบาสเกตบอล 3×3 Rotary ครั้งที่ 6 ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 18-21 เมษายน 2567 ณ จังหวัดกระบี่
ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย ได้แก่ นายเมธพนธ์ เพิ่มเยาว์ ม.3/4