งดใช้สนามในอาคารโดม (สม – เพชรวารี) ชั่วคราว

             ประกาศ! งดใช้สนามในอาคารโดม (สม – เพชรวารี) ชั่วคราว เนื่องจากทางโรงเรียนกำลังดำเนินการปรับปรุงสนาม
ตั้งแต่วันที่ 19 เม.ย. 67 – 10 พ.ค. 67 
ขออภัยในความไม่สะดวก