รองชนะเลิศอันดับ 1 TGA-SINGHA Junior Golf Championship 2024

             เด็กหญิงวริศรา สุขะประดิษฐ์ ม.1/6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกอล์ฟ TGA-SINGHA Junior Golf Championship 2024 วันที่ 4-7 เมษายน 2567 ณ จังหวัดนครนายก และได้เป็น1ใน4คนที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันกอล์ฟ IMG Junior World Golf Championship 2024 ระดับนานาชาติ ในวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2567
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ต่อไป