ประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการ 2567 ครั้งที่ 2

ประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลดไฟล์หลักเกณฑ์และเงื่อนไข คลิกที่นี่
ดาวน์โหลดใบเสนอราคา คลิกที่นี่