นักเรียนสอบได้ลำดับสำรองรายงานตัว ม.4 2567 (ครั้งที่ 2)

         ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เรื่อง นักเรียนสอบได้ลำดับสำรองรายงานตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
ประเภทโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง (ทั่วไป) ครั้งที่ 2