ดำเนินการสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ ครูอัตราจ้าง คอมพิวเตอร์

            วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 11.00 น. นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ร่วมดำเนินการสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วิชาคอมพิวเตอร์ ณ ห้อง 538 อาคารธำรงวิทย์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา