“ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2567”

            โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ขอแสดงความยินดี นายธงธน สิทธิคุณ ได้รับการคัดเลือก “ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2567”