รายงานตัวและเลือกแผนการเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ 2567

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 วันรายงานตัวและเลือกแผนการเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
*นักเรียนยังไม่ต้องเตรียมเอกสารมา
*อนุญาตให้นักเรียนนั่งคู่กับผู้ปกครองเพียง 1 ท่านเท่านั้น
*ให้มาก่อนเวลา 09.00 น. หากมาหลังเวลาดังกล่าวจะต้องเลือกแผนการเรียนเป็นลำดับสุดท้าย