ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับการยกย่องเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับประเทศ 2566

             ขอแสดงความยินดีกับ นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้รับการยกย่องเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566