พิธีมอบรางวัลเกียรติยศ โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน

            วันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ร่วมพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ปีการศึกษา 2565
ณ หอประชุมคุรุสภากระทรวงศึกษาธิการ