ร่วมประชุมผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงอาหาร

              วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.30 น. นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย
นายประหยัด ไทยเสน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป และคณะครูฝ่ายโภชนาการ ร่วมประชุมผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงอาหาร เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมเฟื่องนภา โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา