ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่นโยบายและแผนงาน