ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

               วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน
มอบหมายให้นายทนง ศรีมหาวโร ที่ปรึกษาสำนักงานผู้อำนวยการ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการ และรับมอบนโยบาย ข้อสั่งการประจำเดือนพฤษภาคม 2566 โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี