บรรยากาศการดำเนินการสอบ A-Level (วิชาสามัญ) ปีการศึกษา 2566