ผลการแข่งขันบาสเกตบอล 3×3 เจริญวิทย์คัพ ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนเจริญวิทย์

        ผลการแข่งขันบาสเกตบอล 3×3 เจริญวิทย์คัพ ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนเจริญวิทย์ จ.นครศรีธรรมราช มีดังนี้
 รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ชาย
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่
-เด็กชายรัฐศาสตร์ อุปมัย ม.1/10
-เด็กชายสิรดนัย เทพมงคล ม.1/7
 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
รองชนะเลิศอันดับ 2
-เด็กชายสิปปวิชญ์ ถิรวงศ์วัฒนา ม.3/7
-เด็กชายจิรภาส นิตย์มี ม.3/9
-เด็กชายธาวิน จันทร์สอน ม.3/11
รองชนะเลิศอันดับ 3
-เด็กชายรัฐศาสตร์ อุปมัย ม.1/10
-เด็กชายอัษฎา บุรพัฒน์ ม.2/6
-เด็กชายสุวัฒนา อุไรวรรณ ม.2/6
-เด็กชายเทพพิทักษ์ พยัคฆา ม.2/7
 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
รองชนะเลิศอันดับ 1
-นายนรวิชญ์ หัสโสะ ม.4/5
-นายวชิรพล หงษ์ชุมแพ ม.4/5
-นายจิรายุ นาคหลง ม.5/5
-นายภูวภัท ขจรภัย ม.5/5