ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสำนักศึกษาธิการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี