รางวัลชนะเลิศ PSU PHUKET 3×3 CHAMPIONSHIP 2022

           การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล PSU PHUKET 3×3 CHAMPIONSHIP 2022 ระหว่างวันที่ 12-13 พ.ย. 2565 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
ได้แก่ นายรัฐนันท์ ไกรนุกูล ม. 6/9