ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกค่าย 2 เคมีและฟิสิกส์

          ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการเพื่อเข้าค่าย 2 ปีการศึกษา 2565 และกำหนดการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการค่าย 2 ปีการศึกษา 2565 วิชาเคมีและฟิสิกส์
และขอให้นักเรียนสแกน QR Code เข้ากลุ่มไลน์เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าค่าย 2 ท้ายประกาศ
ทั้งนี้ศูนย์ได้เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย 2 ปีการศึกษา 2565 วิชาคณิตศาสตร์ ชีววิทยาและดาราศาสตร์ ดังนี้
– วิชาคณิตศาสตร์ เลื่อนประกาศผลเป็น วันที่ 31 ตุลาคม 2565
– วิชาชีววิทยา เลื่อนประกาศผลเป็น วันที่ 27 ตุลาคม 2565
– วิชาดาราศาสตร์ เลื่อนประกาศผลเป็น วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565