ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง(PA)

                การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน (PA) และจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565)