รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2565 รอบคัดเลือก ระดับจังหวัด

        ขอแสดงความยินดี นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2565 รอบคัดเลือกระดับจังหวัด รับโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ ทุนการศึกษา 5,000 บาท และเป็นตัวแทนจังหวัดในการเข้าแข่งขันระดับภาค 8
1. น.ส.ภาวิดา กาลเศรณี ม.6/3
2. น.ส.ปริยฉัตร นาคประดิษฐ์ ม.6/3