ด.ญ.ธนิสรา จงควินิต ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รายการ SAT Phuket Tennis Invitation 2022

           ด.ญ.ธนิสรา จงควินิต ม.3/4 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในรายการ SAT Phuket Tennis Invitation 2022  ณ จังหวัดภูเก็ต