ประกาศผลการเลือกรายวิชาเสริมทักษะ (วิชาเลือกเสรี) ห้องเรียนทั่วไป ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ฉบับปัจจุบัน

ประกาศผลการเลือกรายวิชาเสริมทักษะ (วิชาเลือกเสรี) ห้องเรียนทั่วไป ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ฉบับปัจจุบัน

ไม่อนุญาตให้นักเรียนย้ายวิชาเลือก

แยกตามระดับชั้น ดังนี้ คลิกที่นี่

แยกตามรายชื่อครูผู้สอน ดังนี้ คลิกที่นี่

ให้นักเรียนเข้าเรียนตามรายชื่อที่ตนได้เลือก และลงทะเบียนไว้โดยไม่มีการย้ายเองโดยเด็ดขาด

 ครูผู้สอนต้องไม่อนุญาตให้นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียนตามใบรายชื่อ เข้าเรียนวิชาของตนและหากมีนักเรียนลงทะเบียนซ้ำกับภาคเรียนก่อนให้รีบแจ้งที่สำนักงานพัฒนาหลักสูตรฯ