อีเมลสำหรับนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

งานสารสนเทศ 

สำหรับนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4  ปีการศึกษา 2565 ได้สร้างเมลให้นักเรียนเรียบร้อยแล้ว ชื่ออีเมลของนักเรียนคือ srpเลขประจำตัว@srp.ac.th  ส่วนรหัสผ่าน ให้สอบจากคุณครูที่ปรึกษา เมื่อนักเรียนล็อกอินได้แล้ว จะต้องเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่เอง อย่างน้อย 8 ตัว และให้จดรหัสผ่านไว้ด้วยนะครับ ส่วนนักเรียน ม.4 เด็กเก่า ใช้อีเมลเดิมของตัวเอง แต่ต้องเปลี่ยนรหัสผ่านให้  เพราะต้องอัปเดตข้อมูลครับ สอบถามรหัสผ่านจากคุณครูที่ปรึกษาเช่นกันครับ

และสำหรับกรณีลืมรหัสผ่าน ให้นักเรียนแจ้งชื่อ สกุล เลขประจำตัวนักเรียน ทางกล่องข้อความ เพจโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา Suratpittaya School

หมายเหตุ-อีเมลโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาก็คือจีเมล แต่ใช้โดเมนเนมคือ @srp.ac.th https://mail.google.com/

ห้ามนักเรียนเปลี่ยนชื่อและนามสกุลในอีเมล เพราะจะทำครูที่สอนในแต่ละวิชา ไม่ทราบว่าเป็นใคร อยู่ห้องไหน ในรายชื่อเมื่อใช้ Google Classroom