ขอประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียน ผู้ปกครอง ที่จะรายงานตัว/มอบตัว ในปีการศึกษา 2565

ขอประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียน ผู้ปกครอง ที่จะรายงานตัว/มอบตัว ในปีการศึกษา 2565 ดังนี้

1. นักเรียนโควต้า(ม.3 เดิม) ให้รายงานตัวในวันที่ 1 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. ไม่รายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์ – รายงานตัว/มอบตัวคลิกที่นี่

2. นักเรียนที่รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว ประเภทโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง(รอบทั่วไป) สามารถอัปโหลดหน้าสมุดบัญชีธนาคารของนักเรียน(Book Bank), รูปถ่ายนักเรียน (ชุดนักเรียน ส.ร. ขนาด 1.5″) ได้ ในช่วงเวลา 8.00-16.30 น. ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 – รายงานตัว/มอบตัวคลิกที่นี่

3. นักเรียนที่สอบได้โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 ที่ยังไม่ได้บันทึกเลขที่บัญชี ชื่อบัญชีเงินฝาก *บัญชีธนาคารที่มีชื่อของนักเรียน เฉพาะธนาคารกรุงไทย อัปโหลดหน้าสมุดบัญชีธนาคารของนักเรียน ทางโรงเรียนจะเปิดระบบให้บันทึกข้อมูลอีกครั้ง ถึงวันที่ 10 เมษายน 2565 เนื่องจากถ้านักเรียนไม่ได้บันทึกเลขที่บัญชี ชื่อบัญชีเงินฝาก *บัญชีธนาคารที่มีชื่อของนักเรียน ทางโรงเรียนจะไม่สามารถโอนเงินอุดหนุนให้กับนักเรียนได้ – รายงานตัว/มอบตัวคลิกที่นี่