ประกาศแก้ไขกำหนดการรายงานตัว/มอบตัว นักเรียนประเภทนักเรียน ม.3 เดิม (นักเรียนโควต้า) โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ปีการศึกษา 2565

นักเรียนโควต้า
1. ยืนยันสิทธิ์  วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 – ยืนยันสิทธิ์คลิกที่นี่
2. รายงานตัว วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 – รายงานตัวคลิกที่นี่ 
3. มอบตัว วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 – มอบตัวคลิกที่นี่
 
*ชำระค่าบำรุงการศึกษา 31 มีนาคม 2565 (ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป) – 1 เมษายน 2565
*ข้อมูลการมอบตัว (เลขที่บัญชี ชื่อบัญชีเงินฝาก (บัญชีธนาคารที่มีชื่อของนักเรียน เฉพาะธนาคารกรุงไทย)
*อัปโหลดหน้าสมุดบัญชีธนาคารของนักเรียน(Book Bank) บัญชีธนาคารที่มีชื่อของนักเรียน เฉพาะธนาคารกรุงไทย, รูปถ่ายนักเรียน (ชุดนักเรียน ส.ร. ขนาด 1.5″), หลักฐานการชำระเงินค่าบำรุงศึกษา
*หน้าสมุดบัญชีธนาคารของนักเรียน(Book Bank), รูปถ่ายนักเรียน (ชุดนักเรียน ส.ร. ขนาด 1.5″) สามารถอัปโหลดหลังจากวันมอบตัวได้ ในช่วงเวลา 8.00-16.30 น. ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565