เชิญชวนคุณครู นักเรียน และผู้ปกครองเข้าอบรมหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัลในโครงการ “AIS อุ่นใจ CYBER”

เชิญชวนคุณครู นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าอบรมหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัลในโครงการ “AIS อุ่นใจ CYBER” โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) https://learndiaunjaicyber.ais.co.th/จบหลักสูตรรับเกียรติบัตรได้เลยค่ะ