ขอประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองและนักเรียนที่สอบได้ โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 กรณีผู้ปกครองท่านใด ไม่สามารถเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยได้ทัน

ขอประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองและนักเรียนที่สอบได้ โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565
กรณีผู้ปกครองท่านใด ไม่สามารถเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยได้ทันในวันมอบตัว ม.1 วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565 และม.4 วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565
ทางโรงเรียนขยายเวลาการเปิดบัญชี ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 จากนั้นให้ล็อกอิน แล้วบันทึกเลขที่บัญชี ชื่อบัญชีและอัปโหลดหน้าสมุดบัญชี(Book Bank) ในการมอบตัวอีกครั้ง
 *หมายเหตุ กรณีไม่สามารถชำระค่าบำรุงการศึกษาผ่าน Mobile Banking ได้ ให้พิมพ์ใบแจ้งชำระ ไปจ่ายที่ธนาคารกรุงไทยเท่านั้น ได้ทุกสาขา