ประพฤติดี

                                                                       มีน้ำใจ

                                                                              ใฝ่การเรียน

                                                                      เพียรทำประโยชน์

ผลงานดีเด่นนักเรียน

srp1612256104.jpg

ผลงานดีเด่นครู

srpIMG_6992.jpg

กิจกรรม

srp30092562-10.jpg

ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณ

ส่งเสริมการเรียนรู้

 


 
 
 
 
 
 

 

 

009610511
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
5381
6448
17713
5847187
88068
109907
9610511

Your IP: 3.227.249.234
Server Time: 2019-10-15 18:57:35
ครูรัฐพร ชูพิชัย ครูนางฐิติรัตน์ มนต์สวัสดิ์ชัย ครูสุดารักษ์ พงศ์อภิรักษกุล ครูลมัย สังขนิตย์ รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติงาน เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน
นาย ธนกฤต ศรีสุวรรณ ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนเยาวชนไทย 1 ใน 24 คน เข้าแสดงความคิดเห็น และประเด็นที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของไทยเนื่องในงาน YouthEN For Climate Change Forum 2019
สมาชิกแกนนำชมรมtobe.โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาจัดกิจกรรมสร้างและพัฒนาเครือข่ายแก่โรงเรียนในอำเภอนำร่องtobe. ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สภานักเรียน และศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เป็นตัวแทนมอบของบริจาค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี

ToBeNumberOne

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
สมาชิกแกนนำชมรมtobe.โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาจัดกิจกรรมสร้างและพัฒนาเครือข่ายแก่โรงเรียนในอำเภอนำร่องtobe. ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 275
ชมรมtobe. จัดกิจกรรมการแข่งขัน”Cover Dance” เพื่อส่งเสริมพัฒนาสมาชิกตามความถนัด ความสนใจ เปิดพื้นที่สร้างความสุขในโรงเรียน 249
ชมรมtobe. โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ไปสร้างและพัฒนาเครือข่าย โครงการอบรมแกนนำสมาชิก to be number one camp มีตัวแทนเครือข่ายจำนวน 70คน 276
ชมรมtobe.ร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายในการรณรงค์ให้ความรู้ การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม และต่อต้านยาเสพติด โดยมี idol ระดับจังหวัดประเทศ และสมาชิกแกนนำชมรมto be number one โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ร่วมจัดกิจกรรม 276
รายงานการร่วม/จัดกิจกรรมชมรมTO BE NUMBER ONE สร. 280
ยุวกาชาดชั้นม.3 และสมาชิกแกนนำชมรมTO BE NUMBER ONE โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จัดโครงการกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 เพื่อรณรงค์ งด ลด เลิกใช้ถุงพลาสติก และการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 114
สมาชิกแกนนำชมรมtobe.ไปเป็นวิทยากรเพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรม ณ โรงเรียนบ้านควนนิยม อ.พระแสง พร้อมมอบป้ายศูนย์เพื่อนใจ. ในการเตรียมความพร้อมดำเนินกิจกรรมต่อไป 145
ชมรมTO BE NUMBER ONE โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาได้นำนักเรียนเเกนนำจำนวน10คนพร้อมด้วยอาจาร์ยที่ปรึกษาจำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมการประกวดชมรมเเละจัดบูธนิทรรศการ เพื่อรักษามาตราฐานเเละพร้อมเป็นต้นเเบบระดับเพชรปีที่ 2 ในงาน “มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ณ อาคาร 4 165
รองฯประหยัด ไทยเสน ตัวแทนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เข้าร่วมพิธีลงนาม MOU ขับเคลื่อนการดำเนินงาน to be number one 117
สมาชิกแกนนำชมรมtobe. ไปเป็นวิทยากรเพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่าย ให้กับครูผู้รับผิดชอบงานtobe.ในสถานศึกษาที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษาทุกสังกัด จำนวน 1,000 คน ณ โรงแรมทวินโลตัส 121