ประพฤติดี

                                                                       มีน้ำใจ

                                                                              ใฝ่การเรียน

                                                                      เพียรทำประโยชน์

Congratulations

srp06026017.jpg

ผอ.เจนจัด ภักดีไทย

srp26105911.jpg

Activities

srp26105901.jpg

ส่งเสริมการเรียนรู้

 


 
 
 
 
 
 

 

 

006736005
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
509
3498
20700
3004694
62056
85540
6736005

Your IP: 54.167.211.58
Server Time: 2017-06-25 05:15:26
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
คณะครู สมาคมผู้ปกครองและเครือข่ายผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาในงานสถาปนาสื่อครบรอบ 1 ปีสมาคมสื่อภูมิภาคสุราษฎร์ธานี พิธีมอบ " เพชรนารายณ์" ประจำปี 2559
ครูสุวารี พงษ์ธีระวรรณ รับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์จากมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
คณะกรรมการสภานักเรียนได้จัดพิธีปวารณาตนเป็นศิษย์กับพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน ให้กับนักเรียนใหม่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โครงงานครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ปีการศึกษา 2560 กิจกรรมกำเนิดศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนคู่มิตร โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วันที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมบวรศิลป์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
25-29 เม.ย 60 คุณครูเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ เข้าร่วม The First Princess Maha Chakri Award Forum ได้รับเงินบริจาคจากบริษัทต่างๆจำนวน2,600,000 ( สองล้านหกแสนบาท)เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
วันที่ 13 มิถุนายน 2560 ทางโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาได้จัดพิธีส่งมอบตำแหน่งสภานักเรียนปี 2559 ให้แก่รุ่นน้อง สภานักเรียนปี 2560

ToBeNumberOne

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ชมรม to be.จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายร่วมกับโรงเรียนต่างๆ สานสัมพันธ์สู่...ชุมชน ณ ชุมชนลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 35
สมาชิกแกนนำชมรม to be. ไปเป็นวิทยากรและสร้างเครือข่ายเรื่องบทบาทหน้าที่ของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาและการจัดกิจกรรมสร้างสุขในโรงเรียน ณ ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี 30
29 พค.60 ครูลมัย สังขนิตย์ ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพและจัดทำหลักสูตรการเสวนาเตรียมความพร้อมด้านอาชีพของนักเรียนชั้นม.ต้น ณ ห้องประชุม อบจ.สุราษฎร์ธานี 85
ชมรม tobe.จัดกิจกรรมอบรมสมาชิกแกนนำพี่น้องสัมพันธ์ สืบสานความดี. "รุ่นพี่..สู่รุ่นน้อง"ระยะที่2 จำนวน 35 คน ณ ศูนย์เพื่อนใจ to be number one 93
ชมรม Tobe.จัดกิจกรรม สร้างกระแส หน้าแถว และอบรมสมาชิกแกนนำ"รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง"ณ ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 121
ภาระกิจจิตอาสาของชมรม tobe.ร่วมกับหน่วยงานภายนอก การประกวดหนูน้อย To Be Number One รอบตัดสิน 140
ครูและนักเรียนแกนนำชมรม tobe.ร่วมกิจกรรมและเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดหนูน้อย to be number one ชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 141
ชมรม to be.ร่วมกิจกรรม mou และเป็นพี่เลี้ยงในการประเมินชมรม รอบลงพื้นที่ให้กับ 2 หน่วยงาน 1 สถาบัน เพื่อถอดบทเรียนและสร้างองค์ความรู้ให้กับชมรม tobe.ร.ร.สุราษฎร์พิทยาต่อไป 103
งานแนะแนวโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาไปเยี่ยมและให้กำลังใจแก่นักเรียน ที่ทำงานหารายได้ระหว่างเรียน ณ สถานประกอบการและร้านค้า 180
ชมรม tobe.ร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนเรื่องการสร้างแกนนำเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดต่างๆ 114