ประพฤติดี

                                                                       มีน้ำใจ

                                                                              ใฝ่การเรียน

                                                                      เพียรทำประโยชน์

ผลงานดีเด่นนักเรียน

srp1612256127.jpg

ผลงานดีเด่นครู

srp0602256102.jpg

กิจกรรม

IMG_0491.jpg

ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณ

ส่งเสริมการเรียนรู้

 


 
 
 
 
 
 

 

 

009392500
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1211
3596
4807
5667628
92932
102258
9392500

Your IP: 35.173.234.237
Server Time: 2019-08-26 07:24:09
กิจกรรมค่ายผู้นำธรรมาภิบาล (SRP Leader Camp#2)

ToBeNumberOne

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ชมรมtobe. โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ไปสร้างและพัฒนาเครือข่าย โครงการอบรมแกนนำสมาชิก to be number one camp มีตัวแทนเครือข่ายจำนวน 70คน 5
ชมรมtobe.ร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายในการรณรงค์ให้ความรู้ การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม และต่อต้านยาเสพติด โดยมี idol ระดับจังหวัดประเทศ และสมาชิกแกนนำชมรมto be number one โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ร่วมจัดกิจกรรม 11
รายงานการร่วม/จัดกิจกรรมชมรมTO BE NUMBER ONE สร. 30
ยุวกาชาดชั้นม.3 และสมาชิกแกนนำชมรมTO BE NUMBER ONE โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จัดโครงการกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 เพื่อรณรงค์ งด ลด เลิกใช้ถุงพลาสติก และการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 50
สมาชิกแกนนำชมรมtobe.ไปเป็นวิทยากรเพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรม ณ โรงเรียนบ้านควนนิยม อ.พระแสง พร้อมมอบป้ายศูนย์เพื่อนใจ. ในการเตรียมความพร้อมดำเนินกิจกรรมต่อไป 69
ชมรมTO BE NUMBER ONE โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาได้นำนักเรียนเเกนนำจำนวน10คนพร้อมด้วยอาจาร์ยที่ปรึกษาจำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมการประกวดชมรมเเละจัดบูธนิทรรศการ เพื่อรักษามาตราฐานเเละพร้อมเป็นต้นเเบบระดับเพชรปีที่ 2 ในงาน “มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ณ อาคาร 4 92
รองฯประหยัด ไทยเสน ตัวแทนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เข้าร่วมพิธีลงนาม MOU ขับเคลื่อนการดำเนินงาน to be number one 72
สมาชิกแกนนำชมรมtobe. ไปเป็นวิทยากรเพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่าย ให้กับครูผู้รับผิดชอบงานtobe.ในสถานศึกษาที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษาทุกสังกัด จำนวน 1,000 คน ณ โรงแรมทวินโลตัส 76
Idol ร.ร.สุราษฎร์พิทยา น.ส.จิราพัชร ดาทุมมา ม.4/11 นายกันต์ ตั้งเริก ม.5/9 ร่วมแสดงคอนเสิร์ต ”เพื่อนใจวัยรุ่น แคมปัสทัวร์ต้านภัยยาเสพติด ZEED TO SCHOOL" ณ ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม 118
สมาชิกแกนนำชมรมtobe.และidol ร.ร.สุราษฎร์พิทยา น.ส.ฐิตารีย์ ทึ่งสุทธิกานต์และนายกันต์ ตั้งเริก ร่วมแสดงคอนเสิร์ต ”เพื่อนใจวัยรุ่นและแคมปัสทัวร์ ต้านภัยยาเสพติด ZEED TO SCHOOL “ ณ ร.ร.บ้านนาสาร 114