ประพฤติดี

                                                                       มีน้ำใจ

                                                                              ใฝ่การเรียน

                                                                      เพียรทำประโยชน์

ผลงานดีเด่นนักเรียน

srp1612256104.jpg

ผลงานดีเด่นครู

srpIMG_6995.jpg

กิจกรรม

srp24092562-1.jpg

ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณ

ส่งเสริมการเรียนรู้

 


 
 
 
 
 
 

 

 

010814253
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
278
8794
46735
7036489
68830
170439
10814253

Your IP: 3.236.59.63
Server Time: 2020-07-12 00:40:46

                    No One Left Behind ทำให้เกิดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพครูด้าน ICT เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ กลุ่มบริหารงานบุคคลและงาน ICT ร่วมพลังกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาทุกคนมีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งจัดให้ที่โรงเรียนที่ถือปฏิบัติ Social Distancing อย่างเคร่งครัด และจัดพัฒนาออนไลน์ด้วย Google meet ควบคู่ไป ขอบคุณฝ่ายบริหารที่สนับสนุนทำให้เกิดกิจกรรมนี้ ขอบคุณกลุ่มสาระที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งและที่ขาดไม่ได้คือพลังของทีม ICT

 งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สพม.11  รวบรวมข้อมูลเป็นปัจจุบันเป็นช่องทางให้คุณครู นักเรียน และผู้ปกครองได้นำไปใช้
โดย...ศึกษานิเทศก์ สุจินต์ ภิญญานิลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี - ชุมพร)ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000