ประพฤติดี

                                                                       มีน้ำใจ

                                                                              ใฝ่การเรียน

                                                                      เพียรทำประโยชน์

ผลงานดีเด่นนักเรียน

srp1612256103.jpg

ผลงานดีเด่นครู

srpIMG_6992.jpg

กิจกรรม

srp24092562-1.jpg

ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณ

ส่งเสริมการเรียนรู้

 


 
 
 
 
 
 

 

 

010813221
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
8040
8049
45703
7036489
67798
170439
10813221

Your IP: 3.236.59.63
Server Time: 2020-07-11 23:04:15

                 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย ไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 14 (IESO 2020)

1. เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 13 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2563 (ในวันและเวลาราชการ 08.30-16.30 น.)
2. ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.posn.or.th หรือเว็บไซต์ของศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศทั้ง 7 แห่ง หลังจากกรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนรวบรวมใบสมัครและค่าสมัคร นำส่งศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศทั้ง 7 ศูนย์ ที่ดูแลรับผิดชอบจังหวัดนั้นๆ
3.ผู้สมัครต้องเกิดหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2545 (อายุไม่ต่ำกว่า 14 ปีและไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563)
4. สอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าอบรมค่าย 1 ในวันที่ 26 มีนาคม - 4 เมษายน 2563 (10 วัน)
5. มหาวิทยาลัยให้สิทธิพิเศษแก่นักเรียนของศูนย์ สอวน. ในการเข้าศึกษาตรงในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย สอวน. โดยนักเรียนสามารถติดตามรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของ สอวน. และมหาวิทยาลัยที่ให้สิทธิพิเศษ
6. รายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมผู้สนใจศึกษาได้จาก link ดังแนบ
7. ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิ สอวน. โทร. 0-2252-8915-6 , 0-2218-5243

 งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สพม.11  รวบรวมข้อมูลเป็นปัจจุบันเป็นช่องทางให้คุณครู นักเรียน และผู้ปกครองได้นำไปใช้
โดย...ศึกษานิเทศก์ สุจินต์ ภิญญานิลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี - ชุมพร)ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000