ประพฤติดี

                                                                       มีน้ำใจ

                                                                              ใฝ่การเรียน

                                                                      เพียรทำประโยชน์

ผลงานดีเด่นนักเรียน

srp1612256104.jpg

ผลงานดีเด่นครู

srpIMG_6995.jpg

กิจกรรม

srp30092562-10.jpg

ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณ

ส่งเสริมการเรียนรู้

 


 
 
 
 
 
 

 

 

010005364
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2127
3163
8759
6279231
69722
125373
10005364

Your IP: 18.232.55.175
Server Time: 2020-01-21 12:22:44
ขอแสดงความยินดีกับ นายอรรถวิช สุวรรณโชติ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้รับโลห์ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข(รุ่น9) ประจำปีการศึกษา2562 ประเภทครูผู้สอน เนื่องในวันครูแห่งชาติ พุทธศักราช 2563
น.ส.ฐิดาพร พลอยมี ประธานชมรมtobe. เข้ารับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นระดับประเทศ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
นายอริยพงษ์ พึ่งวุฒิ ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปี 2561 เข้ารับประกาศเกียรติคุณและโล่เกียรติยศ ในโอกาสได้รับรางวัลเพชรนารายณ์ ประจำปี 2561 สาขา เยาวชนดีเด่น
นายธนกฤต เพชรแก้ว นายกสโมสรอินเทอร์แรคท์ ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ "วัฒนธรรมวินิต" (ผู้นำทางวัฒนธรรม) ดีเด่นลำดับที่ 1 ระดับจังหวัด ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทีมงาน SRP Variety Channel จัดรายการออนไลน์กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
เพจรวมภาพกิจกรรมของทีมงานช่างภาพโรงเรียน

            โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ให้เป็นศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

              เพื่อดำเนินการจัดค่ายโอลิมปิกวิชาการในเขตภาคใต้ตอนบน ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งครอบคลุมเขตพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร และระนอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสการเข้าค่ายของนักเรียน และพัฒนาครูจากโรงเรียนให้เป็นวิทยากรการอบรม รวมทั้งเป็นการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในภาพรวม การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด สุราษฎร์ธานีและชุมพร จำนวน 9 คน และมีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 35 คน มีกำหนดการจัดค่ายระหว่างวันที่ 5-20 ตุลาคม 2562 ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ และห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา