ประพฤติดี

                                                                       มีน้ำใจ

                                                                              ใฝ่การเรียน

                                                                      เพียรทำประโยชน์

ผลงานดีเด่นนักเรียน

srp1612256106.jpg

ผลงานดีเด่นครู

srpIMG_6997.jpg

กิจกรรม

srp30092562-7.jpg

ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณ

ส่งเสริมการเรียนรู้

 


 
 
 
 
 
 

 

 

010317014
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
719
2912
3631
6596555
16754
147777
10317014

Your IP: 3.234.244.18
Server Time: 2020-04-06 05:39:44
ปฏิทินกำหนดการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
น.ส.ฐิดาพร พลอยมี ประธานชมรมtobe. เข้ารับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นระดับประเทศ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
นายอริยพงษ์ พึ่งวุฒิ ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปี 2561 เข้ารับประกาศเกียรติคุณและโล่เกียรติยศ ในโอกาสได้รับรางวัลเพชรนารายณ์ ประจำปี 2561 สาขา เยาวชนดีเด่น
นายธนกฤต เพชรแก้ว นายกสโมสรอินเทอร์แรคท์ ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ "วัฒนธรรมวินิต" (ผู้นำทางวัฒนธรรม) ดีเด่นลำดับที่ 1 ระดับจังหวัด ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทีมงาน SRP Variety Channel จัดรายการออนไลน์กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
เพจรวมภาพกิจกรรมของทีมงานช่างภาพโรงเรียน
ชมรมtobe. โรงรียนสุราษฎร์พิทยา เข้าร่วมประกวดระดับภาคใต้ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซา และผ่านการประเมินต้นแบบระดับเพชรปีที่ 3
ผอ.สมร เผือกเดช รับมอบรางวัลสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ ระดับ ดีเด่น

            โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ให้เป็นศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

              เพื่อดำเนินการจัดค่ายโอลิมปิกวิชาการในเขตภาคใต้ตอนบน ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งครอบคลุมเขตพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร และระนอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสการเข้าค่ายของนักเรียน และพัฒนาครูจากโรงเรียนให้เป็นวิทยากรการอบรม รวมทั้งเป็นการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในภาพรวม การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด สุราษฎร์ธานีและชุมพร จำนวน 9 คน และมีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 35 คน มีกำหนดการจัดค่ายระหว่างวันที่ 5-20 ตุลาคม 2562 ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ และห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา