ประพฤติดี

                                                                       มีน้ำใจ

                                                                              ใฝ่การเรียน

                                                                      เพียรทำประโยชน์

ผลงานดีเด่นนักเรียน

srp1612256104.jpg

ผลงานดีเด่นครู

srpIMG_6995.jpg

กิจกรรม

srp30092562-10.jpg

ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณ

ส่งเสริมการเรียนรู้

 


 
 
 
 
 
 

 

 

009723512
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
398
4145
9747
5991407
47100
153969
9723512

Your IP: 3.95.131.97
Server Time: 2019-11-12 01:26:08
ครูรัฐพร ชูพิชัย ครูนางฐิติรัตน์ มนต์สวัสดิ์ชัย ครูสุดารักษ์ พงศ์อภิรักษกุล ครูลมัย สังขนิตย์ รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติงาน เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน
นาย ธนกฤต ศรีสุวรรณ ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนเยาวชนไทย 1 ใน 24 คน เข้าแสดงความคิดเห็น และประเด็นที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของไทยเนื่องในงาน YouthEN For Climate Change Forum 2019
สภานักเรียน และศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เป็นตัวแทนมอบของบริจาค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี

            โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ให้เป็นศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

              เพื่อดำเนินการจัดค่ายโอลิมปิกวิชาการในเขตภาคใต้ตอนบน ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งครอบคลุมเขตพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร และระนอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสการเข้าค่ายของนักเรียน และพัฒนาครูจากโรงเรียนให้เป็นวิทยากรการอบรม รวมทั้งเป็นการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในภาพรวม การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด สุราษฎร์ธานีและชุมพร จำนวน 9 คน และมีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 35 คน มีกำหนดการจัดค่ายระหว่างวันที่ 5-20 ตุลาคม 2562 ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ และห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา