ประพฤติดี

                                                                       มีน้ำใจ

                                                                              ใฝ่การเรียน

                                                                      เพียรทำประโยชน์

ผลงานดีเด่นนักเรียน

srp1612256104.jpg

ผลงานดีเด่นครู

srpIMG_6999.jpg

กิจกรรม

srp30092562-7.jpg

ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณ

ส่งเสริมการเรียนรู้

 


 
 
 
 
 
 

 

 

009610593
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
5463
6448
17795
5847187
88150
109907
9610593

Your IP: 3.227.249.234
Server Time: 2019-10-15 19:28:43
ครูรัฐพร ชูพิชัย ครูนางฐิติรัตน์ มนต์สวัสดิ์ชัย ครูสุดารักษ์ พงศ์อภิรักษกุล ครูลมัย สังขนิตย์ รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติงาน เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน
นาย ธนกฤต ศรีสุวรรณ ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนเยาวชนไทย 1 ใน 24 คน เข้าแสดงความคิดเห็น และประเด็นที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของไทยเนื่องในงาน YouthEN For Climate Change Forum 2019
สมาชิกแกนนำชมรมtobe.โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาจัดกิจกรรมสร้างและพัฒนาเครือข่ายแก่โรงเรียนในอำเภอนำร่องtobe. ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สภานักเรียน และศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เป็นตัวแทนมอบของบริจาค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (EST) จัดกิจกรรมอบรมการพัฒนา Application บนระบบปฏิบัติการ Android ให้กับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ EST ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3/9–3/11) จำนวน 104 คน วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ (ห้อง533 535 และ 536) โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ในการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ สามารถค้นพบความถนัดและความต้องการของตนเองในสาขาวิชาเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ ICT พร้อมทั้งสามารถเขียนและพัฒนาโปรแกรมแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยได้อย่างมีคุณภาพ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ชมภาพเพิ่มเติม