ประพฤติดี

                                                                       มีน้ำใจ

                                                                              ใฝ่การเรียน

                                                                      เพียรทำประโยชน์

ผลงานดีเด่นนักเรียน

srp1612256106.jpg

ผลงานดีเด่นครู

srpIMG_6992.jpg

กิจกรรม

srp24092562-1.jpg

ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณ

ส่งเสริมการเรียนรู้

 


 
 
 
 
 
 

 

 

009846282
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3707
2825
36013
6077485
36013
133857
9846282

Your IP: 100.26.176.182
Server Time: 2019-12-08 21:50:20
ครูรัฐพร ชูพิชัย ครูนางฐิติรัตน์ มนต์สวัสดิ์ชัย ครูสุดารักษ์ พงศ์อภิรักษกุล ครูลมัย สังขนิตย์ รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติงาน เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน
นาย ธนกฤต ศรีสุวรรณ ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนเยาวชนไทย 1 ใน 24 คน เข้าแสดงความคิดเห็น และประเด็นที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของไทยเนื่องในงาน YouthEN For Climate Change Forum 2019
สภานักเรียน และศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เป็นตัวแทนมอบของบริจาค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี

การรอบรมเชิงปฏิบัติการ หุ่นยนต์(EV3) Coding and STEM Robots for Cultural tourism @TRANG สําหรับ Blooming Juniper Foundation – Teacher Robotics Training 2 ณ ศูนย์หุ่นยนต์ประจําจังหวัดตรัง โรงเรียนวิเชียรมาตุ อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยมี
1 Miss Supanida Inthachan (น.ส.สุพณิดา อินทจันทร์)
2 Miss Supawan Suanploy (น.ส.สุภาวรรณ สวนพลอย)
3 Miss Nadtaya Sirithong (น.ส.นาถยา ศิริทอง)
เข้าร่วมอบรม 
ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2562