ประพฤติดี

                                                                       มีน้ำใจ

                                                                              ใฝ่การเรียน

                                                                      เพียรทำประโยชน์

ผลงานดีเด่นนักเรียน

IMG_5308.jpg

ผลงานดีเด่นครู

srp0602256102.jpg

กิจกรรม

S__290709536.jpg

ส่งเสริมการเรียนรู้

 


 
 
 
 
 
 

 

 

007811233
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1296
2724
4020
4097606
40554
87777
7811233

Your IP: 54.145.103.69
Server Time: 2018-06-18 11:55:04
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมอาคารบวรศิลป์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบการดำเนินการ กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ระดับชั้น ม.2 เวลา 13.00-16.00 น. ระดับชั้น ม.5 วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ระดับชั้น ม.3 เวลา 13.00-16.00 น. ระดับชั้น ม.6
นายสาธร ลิกขะไชย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ประธานในพิธี ให้โอวาทแก่นักเรียนในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561
เพื่อส่งเสริมประเพณีอันดีงาม ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความกตัญญูรุ้คุณแก่นักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จึงกำหนดให้มีพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ เวทีสวนภูิมรักษ์และบริเวณหน้าเสาธง
นางสมร เผือกเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา คุณวัลยา ยอดดนตรี นายกสมาคมผู้ปกครองและครู คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาร่วมศักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน ในวันพิธีไหว้ครู วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561
พิธีส่งมอบห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และห้องจัดนิทรรศการ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วันที่ 1 พฤษภาคม 2561
ขอแสดงความยินดีกับโครงงานวิทยาศาสตร์รางวัล USAID 2018 Science for Development First Place Award ในงาน Intel ISEF 2018 สาขาให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัย ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมอาคารบวรศิลป์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบการดำเนินการ กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ระดับชั้น ม.2 เวลา 13.00-16.00 น. ระดับชั้น ม.5 วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ระดับชั้น ม.3 เวลา 13.00-16.00 น. ระดับชั้น ม.6

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรม ออกแบบเกม ออกแบบสังคม โดยมีนักเรียนจำนวน 5 คน ดังนี้

นายปัณณธร ผิรังคะเปาระ ม. 4/12
นายกฤติภูมิ ผิวเหมาะ ม. 4/12
นางสาวชนัญชิดา สร้อยสนธิ์  ม. 4/12
นางสาวแอมแปร์ เรือนสูง ม. 4/12
นางสาวจณิฐตา อินทรักษ์ ม. 4/8
อ.กิติมา เพชรทรัพย์ เป็นที่ปรึกษา

1.นำเสนองานเพื่อคัดเลือกให้เหลือ 20 ทีมจากทีมที่ส่งทั้งหมดประมาณ 200 ทีม ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี

2.ครูที่ปรึกษาเข้าอบรม เรื่อง การ Coatching นักเรียนเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบเกม ออกแบบสังคม 30 กย.- 4 ตค.60 ณ โรงแรมเดอะรอยัล เจมส์ กอล์ฟแอนรีสอร์ท จ.นครปฐม 

คลิกดูภาพฉบับเต็มที่นี่