ประพฤติดี

                                                                       มีน้ำใจ

                                                                              ใฝ่การเรียน

                                                                      เพียรทำประโยชน์

ผลงานดีเด่นนักเรียน

srp1612256106.jpg

ผลงานดีเด่นครู

srp0307256106.jpg

กิจกรรม

IMG_0491.jpg

ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณ

ส่งเสริมการเรียนรู้

 


 
 
 
 
 
 

 

 

009392389
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1100
3596
4696
5667628
92821
102258
9392389

Your IP: 35.173.234.237
Server Time: 2019-08-26 06:56:18
กิจกรรมค่ายผู้นำธรรมาภิบาล (SRP Leader Camp#2)

ข่าวสาร ICT

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
นายสุธน ภักดี และนายธเนษฐ์ ศรีภักดี ร่วมงาน C internet & EKKO WiFi On Line Official For Smart School โดยสำนักงานบริการลูกค้า กสท สุราษฎร์ธานี วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องบรรจงแกรนด์บอลรูม โรงแรมบรรจงบุรี 4
งานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาตนเองด้วยการเติมเต็มวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการ PLC 6
ครูธนิดา บางรักษ์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบ Offline ณ ห้องประชุมธราดล สพม.11 14
ครูสายชล สุขศรี, ครูธนิดา บางรักษ์ และครูทวีศักดิ์ สุทธิปัญญาปกรณ์ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการขยายสนามสอบและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดทดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) สำหรับสถานศึกษา 12
งาน ICT โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี หลักสูตร Web Blog และ Graphic Design ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.1 10
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (EST) ได้จัดกิจกรรมค่าย SRP Webmaster Camp#10 ให้นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ EST ระดับชั้น ม.2/10 และ 2/11 ในวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมบวรศิลป์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 106
อบรมการใช้เครื่องมือและแอพลิเคชั่นสำหรับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระหว่างวันที่ 6-7ก.ค.2562 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 633 อาคารจิตต์ธานี โดยมีนายอนุจิตร จันทศรี เป็นวิทยากร 89
งาน ICT โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้จัดกิจกรรมพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทพัฒนาโปรแกรมและการออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์ ให้กับนักเรียนที่เรียนรายวิชาการสร้างผลงานด้านคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.5 และนักเรียนที่สนใจ 87
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (EST) ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย ให้นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ EST ระดับชั้น ม.3/10 และ 3/11 79
การอบรมโปรแกรมเสริมวิชาเทคนิคปฏิบัติการสำหรับนักเรียนห้องโครงการ SMTE ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม2562 107