ประพฤติดี

                                                                       มีน้ำใจ

                                                                              ใฝ่การเรียน

                                                                      เพียรทำประโยชน์

ผลงานดีเด่นนักเรียน

srp1612256104.jpg

ผลงานดีเด่นครู

srp0602256102.jpg

กิจกรรม

srp240725628.jpg

ส่งเสริมการเรียนรู้

 


 
 
 
 
 
 

 

 

009157343
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2725
2920
11423
5421133
67689
130592
9157343

Your IP: 54.161.31.247
Server Time: 2019-06-19 22:54:54

ข่าวสาร ICT

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
กลุ่มงาน ICT โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี หลักสูตรการตัดต่อวิดีโอ ม.4 27
นางสาวกฤตยาณุตา เพ็ชรแก้ว นายธีรเดช สกุลอ่อนและนางสางสุภาวรรณ สวนพลอยได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณด้วยIOT และการใช้Fabrication Lab สำหรับครูมัธยมศึกษา 91
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 9-11 พ.ค.2562 ณ ห้องโสตฯ ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 76
ครูนิธิมา จันทรโชตะ เข้าร่วมการอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย๑ วิชาคอมพิวเตอร์ 134
การอบรมครูพี่เลี้ยงมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 4-5 เมษายน 2562 ณ สพป.สฎ.เขต 1 133
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (EST) จัดกิจกรรมอบรม Adobe Photoshop ให้กับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ EST ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1/10–1/11) 161
ทีม What if จากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้รับรางวัลชมเชย ประเภท ”รางวัล Empathic Communication Award” ที่อุทยานการเรียนรู้ TK park 151
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (EST) จัดกิจกรรมอบรมการพัฒนา Application บนระบบปฏิบัติการ Android ให้กับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ EST ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3/9–3/11) 212
การอบรมครูด้วยระบบทางๆไกลสะเต็มศึกษา 2562 สำหรับครูพี่เลี้ยง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 312
การรอบรมเชิงปฏิบัติการ หุ่นยนต์(EV3) Coding and STEM Robots for Cultural tourism @TRANG สําหรับ Blooming Juniper Foundation – Teacher Robotics Training 2 ณ ศูนย์หุ่นยนต์ประจําจังหวัดตรัง โรงเรียนวิเชียรมาตุ อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 229