ประพฤติดี

                                                                       มีน้ำใจ

                                                                              ใฝ่การเรียน

                                                                      เพียรทำประโยชน์

ผลงานดีเด่นนักเรียน

srp1612256105.jpg

ผลงานดีเด่นครู

srpIMG_6997.jpg

กิจกรรม

srp30092562-10.jpg

ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณ

ส่งเสริมการเรียนรู้

 


 
 
 
 
 
 

 

 

010026804
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2185
3230
8203
6303043
91162
125373
10026804

Your IP: 3.95.139.100
Server Time: 2020-01-28 15:59:23
ขอแสดงความยินดีกับ นายอรรถวิช สุวรรณโชติ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้รับโลห์ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข(รุ่น9) ประจำปีการศึกษา2562 ประเภทครูผู้สอน เนื่องในวันครูแห่งชาติ พุทธศักราช 2563
น.ส.ฐิดาพร พลอยมี ประธานชมรมtobe. เข้ารับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นระดับประเทศ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
นายอริยพงษ์ พึ่งวุฒิ ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปี 2561 เข้ารับประกาศเกียรติคุณและโล่เกียรติยศ ในโอกาสได้รับรางวัลเพชรนารายณ์ ประจำปี 2561 สาขา เยาวชนดีเด่น
นายธนกฤต เพชรแก้ว นายกสโมสรอินเทอร์แรคท์ ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ "วัฒนธรรมวินิต" (ผู้นำทางวัฒนธรรม) ดีเด่นลำดับที่ 1 ระดับจังหวัด ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทีมงาน SRP Variety Channel จัดรายการออนไลน์กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
เพจรวมภาพกิจกรรมของทีมงานช่างภาพโรงเรียน

ข่าวสาร ICT

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
นายภิษช์วิศักดิ์ แก้วมณี รองผู้อำนวยการบริหารงานวิชาการ และนางธนิดา บางรักษ์ เข้าร่วมประชุมการพัฒนาเครือข่ายเพื่อการวางกลยุทธ์การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ และการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับโรงเรียนแกนนำ 7
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย ไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 14 (IESO 2020) 93
ตัวแทนครูและนักเรียนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์และวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิ สอวน. เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน "3 ทศวรรษ 651
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ให้เป็นศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. 553
พิธีปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 704
พิธีเปิดศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์ ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 629
รายชื่อนักเรียนที่ยืนยันการเข้าร่วมอบรมค่าย สอวน. ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์ ตัวจริงจำนวน 35 คน พบกันวันที่ 5-20 ตุลาคม 2562 1086
ตารางการจัดค่ายสอวน ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ปี 2562 ระหว่างวันที่ 5-20 ตุลาคม 2562 893
ประชุมจัดทำแผนการดำเนินงาน ค่าย 1 สอวน.ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2562 ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา บีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี โดยมีครูกิติมา เพชรทรัพย์ ผู้ประสานงานวิชาคอมพิวเตอร์ และครูวนิดา คงอุดหนุน ผู้ประสานงานวิชาคณิตศาสตร์ ศูนย์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 691
นายสายชล สุขศรี ,นางสาวกฤตยาณุตา เพ็ชรแก้ว และนายอัยยุบ หลีเส้น เข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) และอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ระหว่างวันที่ 6-9 กันยายน 2562 ณ โรงแรมบรรจงบุรี 699