ประพฤติดี

                                                                       มีน้ำใจ

                                                                              ใฝ่การเรียน

                                                                      เพียรทำประโยชน์

ผลงานดีเด่นนักเรียน

srp1612256103.jpg

ผลงานดีเด่นครู

srpIMG_6999.jpg

กิจกรรม

srp30092562-7.jpg

ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณ

ส่งเสริมการเรียนรู้

 


 
 
 
 
 
 

 

 

009610405
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
5275
6448
17607
5847187
87962
109907
9610405

Your IP: 3.227.249.234
Server Time: 2019-10-15 18:32:34
ครูรัฐพร ชูพิชัย ครูนางฐิติรัตน์ มนต์สวัสดิ์ชัย ครูสุดารักษ์ พงศ์อภิรักษกุล ครูลมัย สังขนิตย์ รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติงาน เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน
นาย ธนกฤต ศรีสุวรรณ ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนเยาวชนไทย 1 ใน 24 คน เข้าแสดงความคิดเห็น และประเด็นที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของไทยเนื่องในงาน YouthEN For Climate Change Forum 2019
สมาชิกแกนนำชมรมtobe.โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาจัดกิจกรรมสร้างและพัฒนาเครือข่ายแก่โรงเรียนในอำเภอนำร่องtobe. ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สภานักเรียน และศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เป็นตัวแทนมอบของบริจาค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี

ข่าวสาร ICT

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
รายชื่อนักเรียนที่ยืนยันการเข้าร่วมอบรมค่าย สอวน. ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์ ตัวจริงจำนวน 35 คน พบกันวันที่ 5-20 ตุลาคม 2562 254
ตารางการจัดค่ายสอวน ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ปี 2562 ระหว่างวันที่ 5-20 ตุลาคม 2562 270
ประชุมจัดทำแผนการดำเนินงาน ค่าย 1 สอวน.ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2562 ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา บีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี โดยมีครูกิติมา เพชรทรัพย์ ผู้ประสานงานวิชาคอมพิวเตอร์ และครูวนิดา คงอุดหนุน ผู้ประสานงานวิชาคณิตศาสตร์ ศูนย์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 233
นายสายชล สุขศรี ,นางสาวกฤตยาณุตา เพ็ชรแก้ว และนายอัยยุบ หลีเส้น เข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) และอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ระหว่างวันที่ 6-9 กันยายน 2562 ณ โรงแรมบรรจงบุรี 256
ครูอาทิตย์อุทัย อ่อนสงค์ ตัวแทนฝ่ายบริหาร ครูกิติมา เพชรทรัพย์ ผู้ประสานงาน ครูมยุรี แสงสุวรรณ ฝ่ายการเงิน และครูนิธิมา จันทรโชตะ ตัวแทนวิทยากร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงาน การใช้งบประมาณศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 316
นายสุธน ภักดี และนายธเนษฐ์ ศรีภักดี ร่วมงาน C internet & EKKO WiFi On Line Official For Smart School โดยสำนักงานบริการลูกค้า กสท สุราษฎร์ธานี วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องบรรจงแกรนด์บอลรูม โรงแรมบรรจงบุรี 131
ประชุมเตรียมความพร้อม การประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ปัญญาประดิษฐ์ AI กับการมัธยมศึกษาไทย” ณ หอประชุมบวรศิลป์ รร.สุราษฎร์พิทยา 76
งานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาตนเองด้วยการเติมเต็มวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการ PLC 129
ครูธนิดา บางรักษ์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบ Offline ณ ห้องประชุมธราดล สพม.11 113
ครูสายชล สุขศรี, ครูธนิดา บางรักษ์ และครูทวีศักดิ์ สุทธิปัญญาปกรณ์ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการขยายสนามสอบและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดทดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) สำหรับสถานศึกษา 105