ประพฤติดี

                                                                       มีน้ำใจ

                                                                              ใฝ่การเรียน

                                                                      เพียรทำประโยชน์

ผลงานดีเด่นนักเรียน

srp1612256106.jpg

ผลงานดีเด่นครู

srpIMG_6992.jpg

กิจกรรม

srp24092562-1.jpg

ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณ

ส่งเสริมการเรียนรู้

 


 
 
 
 
 
 

 

 

010813348
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
8167
8049
45830
7036489
67925
170439
10813348

Your IP: 3.236.59.63
Server Time: 2020-07-11 23:30:51

ข่าวสาร ICT

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
นายสุธน ภักดี เจ้าหน้าพัฒนาระบบ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบออนไลน์ สพม.11 115
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพครูด้าน ICT เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 150
วิดีโอการใช้อีเมลโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 339
ผอ.สมร เผือกเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยามอบเกียรติบัตรนักเรียนแกนนำ ICT ประจำปี 2562 463
การจัดค่าย SRP Photography Camp#2 313
นายภิษช์วิศักดิ์ แก้วมณี รองผู้อำนวยการบริหารงานวิชาการ และนางธนิดา บางรักษ์ เข้าร่วมประชุมการพัฒนาเครือข่ายเพื่อการวางกลยุทธ์การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ และการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับโรงเรียนแกนนำ 402
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย ไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 14 (IESO 2020) 501
ตัวแทนครูและนักเรียนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์และวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิ สอวน. เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน "3 ทศวรรษ 1353
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ให้เป็นศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. 806
พิธีปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 949

 งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สพม.11  รวบรวมข้อมูลเป็นปัจจุบันเป็นช่องทางให้คุณครู นักเรียน และผู้ปกครองได้นำไปใช้
โดย...ศึกษานิเทศก์ สุจินต์ ภิญญานิลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี - ชุมพร)ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000