ประพฤติดี

                                                                       มีน้ำใจ

                                                                              ใฝ่การเรียน

                                                                      เพียรทำประโยชน์

ผลงานดีเด่นนักเรียน

srp1612256104.jpg

ผลงานดีเด่นครู

srpIMG_6997.jpg

กิจกรรม

srp30092562-7.jpg

ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณ

ส่งเสริมการเรียนรู้

 


 
 
 
 
 
 

 

 

010005112
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1875
3163
8507
6279231
69470
125373
10005112

Your IP: 18.232.55.175
Server Time: 2020-01-21 10:58:34
ขอแสดงความยินดีกับ นายอรรถวิช สุวรรณโชติ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้รับโลห์ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข(รุ่น9) ประจำปีการศึกษา2562 ประเภทครูผู้สอน เนื่องในวันครูแห่งชาติ พุทธศักราช 2563
น.ส.ฐิดาพร พลอยมี ประธานชมรมtobe. เข้ารับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นระดับประเทศ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
นายอริยพงษ์ พึ่งวุฒิ ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปี 2561 เข้ารับประกาศเกียรติคุณและโล่เกียรติยศ ในโอกาสได้รับรางวัลเพชรนารายณ์ ประจำปี 2561 สาขา เยาวชนดีเด่น
นายธนกฤต เพชรแก้ว นายกสโมสรอินเทอร์แรคท์ ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ "วัฒนธรรมวินิต" (ผู้นำทางวัฒนธรรม) ดีเด่นลำดับที่ 1 ระดับจังหวัด ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทีมงาน SRP Variety Channel จัดรายการออนไลน์กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
เพจรวมภาพกิจกรรมของทีมงานช่างภาพโรงเรียน

ประชาสัมพันธ์ ‘“กิจกรรมชุมนุม”
ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ให้นักเรียนเลือกกิจกรรมชุมนุมผ่านเว็บไซต์
สำหรับใช้กับ PC

สำหรับใช้กับมือถือ
ตั้งแต่วันที่ 1-6 พฤศจิกายน 2562
***นักเรียนเลือกชุมนุมตามความสนใจ และความถนัดของตนเอง คนละ 1 ชุมนุม***
#ไม่อนุญาตให้นักเรียนเปลี่ยนชุมนุมระหว่างภาคเรียน

>>>หากนักเรียนมีปัญหาหรือข้อสงสัย ให้ติดต่อ
อ.จิณห์จุฑา อินทร์สุทธิ์ ที่หมวดภาษาไทย หรือ อ.สุธน ภักดี ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ (ห้อง ICT)