ประพฤติดี

                                                                       มีน้ำใจ

                                                                              ใฝ่การเรียน

                                                                      เพียรทำประโยชน์

ผลงานดีเด่นนักเรียน

srp1612256104.jpg

ผลงานดีเด่นครู

srpIMG_6992.jpg

กิจกรรม

srp30092562-11.jpg

ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณ

ส่งเสริมการเรียนรู้

 


 
 
 
 
 
 

 

 

010317008
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
713
2912
3625
6596555
16748
147777
10317008

Your IP: 3.234.244.18
Server Time: 2020-04-06 05:37:13
ปฏิทินกำหนดการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
น.ส.ฐิดาพร พลอยมี ประธานชมรมtobe. เข้ารับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นระดับประเทศ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
นายอริยพงษ์ พึ่งวุฒิ ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปี 2561 เข้ารับประกาศเกียรติคุณและโล่เกียรติยศ ในโอกาสได้รับรางวัลเพชรนารายณ์ ประจำปี 2561 สาขา เยาวชนดีเด่น
นายธนกฤต เพชรแก้ว นายกสโมสรอินเทอร์แรคท์ ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ "วัฒนธรรมวินิต" (ผู้นำทางวัฒนธรรม) ดีเด่นลำดับที่ 1 ระดับจังหวัด ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทีมงาน SRP Variety Channel จัดรายการออนไลน์กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
เพจรวมภาพกิจกรรมของทีมงานช่างภาพโรงเรียน
ชมรมtobe. โรงรียนสุราษฎร์พิทยา เข้าร่วมประกวดระดับภาคใต้ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซา และผ่านการประเมินต้นแบบระดับเพชรปีที่ 3
ผอ.สมร เผือกเดช รับมอบรางวัลสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ ระดับ ดีเด่น

          ขอแสดงความยินดีกับผลการแข่งขัน 21 เหรียญทอง 4 เหรียนเงิน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.ปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

ชนะเลิศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. เด็กชายชนัฐพล ยศเมฆ
2. เด็กหญิงภัทรธิดา วิกาล
ผู้ฝึกสอน
1. Mr.Zhao Ziyang
2. Mrs.Yuk Hon

ชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
เด็กชายรัชชานนท์ ศรีทองกุล
ผู้ฝึกสอน
นางสาวโฉมศิริ ตั้งหลัก

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. เด็กหญิงสิธาริณี สุระนันท์
2. เด็กหญิงแพรวไพลิน พุกสวัสดิ์
ผู้ฝึกสอน
1. นางสาวสุพณิดา อินทจันทร์
2. นางนิธิมา จันทรโชตะ

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
นายจักรี พรหมเมฆ
ผู้ฝึกสอน
นางทัศนีย์ เกตุแก้ว