ประพฤติดี

                                                                       มีน้ำใจ

                                                                              ใฝ่การเรียน

                                                                      เพียรทำประโยชน์

ผลงานดีเด่นนักเรียน

srp1612256104.jpg

ผลงานดีเด่นครู

srpIMG_6992.jpg

กิจกรรม

srp24092562-1.jpg

ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณ

ส่งเสริมการเรียนรู้

 


 
 
 
 
 
 

 

 

010813485
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
8304
8049
45967
7036489
68062
170439
10813485

Your IP: 3.236.59.63
Server Time: 2020-07-11 23:53:56

             ขอแดงความยินดีกับ 3 เหรียญเงิน 7 เหรียญทองแดง การทดสอบวัดแววโอลิมปิกวิชาการ “How academic Olympic you are ! ” งาน 3 ทศวรรษ น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้า สู่โอลิมปิกวิชาการ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร จัดโดย มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ครูวนิดา คงอุดหนุน ครู ชญาภา บุญล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครู กิติมา เพชรทรัพย์ และ ครูสายชล สุขศรี งานคอมพิวเตอร์ เป็นผู้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ผลดังนี้ 
ผลการสอบระดับ เหรียญเงิน
นายธนธรณ์ ช่วยศรีสวัสดิ์ ม. 6/13 
น.ส.ณัฏฐณิชา ศรีสวัสดิ์ ม. 6/13
น.ส.ธณภร หยูด้วง ม. 5/13

ผลการสอบระดับ เหรียญทองแดง
นายธนธรณ์ ทองขวิด ม. 6/13
น.ส.ณิชกานต์ จันทาโพธิ์ ม. 5/13
นางสาวศศิวรรณ กัญญะพิลา ม. 4/10 
นางสาวพิชญา คลาดนาน ม. 4/10
นางสาวพลอยชมพู กุลวิเศษม. 4/8
นางสาววิสสุตา โอทอง ม. 4/8
นายณัฐวุฒิ พูนวล ม. 4/8

 งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สพม.11  รวบรวมข้อมูลเป็นปัจจุบันเป็นช่องทางให้คุณครู นักเรียน และผู้ปกครองได้นำไปใช้
โดย...ศึกษานิเทศก์ สุจินต์ ภิญญานิลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี - ชุมพร)ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000