ประพฤติดี

                                                                       มีน้ำใจ

                                                                              ใฝ่การเรียน

                                                                      เพียรทำประโยชน์

ผลงานดีเด่นนักเรียน

srp1612256105.jpg

ผลงานดีเด่นครู

srpIMG_6992.jpg

กิจกรรม

srp30092562-10.jpg

ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณ

ส่งเสริมการเรียนรู้

 


 
 
 
 
 
 

 

 

009873025
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1361
4701
30450
6116707
62756
133857
9873025

Your IP: 3.231.229.89
Server Time: 2019-12-15 07:41:17
ครูรัฐพร ชูพิชัย ครูนางฐิติรัตน์ มนต์สวัสดิ์ชัย ครูสุดารักษ์ พงศ์อภิรักษกุล ครูลมัย สังขนิตย์ รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติงาน เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน
นาย ธนกฤต ศรีสุวรรณ ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนเยาวชนไทย 1 ใน 24 คน เข้าแสดงความคิดเห็น และประเด็นที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของไทยเนื่องในงาน YouthEN For Climate Change Forum 2019
สภานักเรียน และศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เป็นตัวแทนมอบของบริจาค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี

             ขอแดงความยินดีกับ 3 เหรียญเงิน 7 เหรียญทองแดง การทดสอบวัดแววโอลิมปิกวิชาการ “How academic Olympic you are ! ” งาน 3 ทศวรรษ น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้า สู่โอลิมปิกวิชาการ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร จัดโดย มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ครูวนิดา คงอุดหนุน ครู ชญาภา บุญล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครู กิติมา เพชรทรัพย์ และ ครูสายชล สุขศรี งานคอมพิวเตอร์ เป็นผู้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ผลดังนี้ 
ผลการสอบระดับ เหรียญเงิน
นายธนธรณ์ ช่วยศรีสวัสดิ์ ม. 6/13 
น.ส.ณัฏฐณิชา ศรีสวัสดิ์ ม. 6/13
น.ส.ธณภร หยูด้วง ม. 5/13

ผลการสอบระดับ เหรียญทองแดง
นายธนธรณ์ ทองขวิด ม. 6/13
น.ส.ณิชกานต์ จันทาโพธิ์ ม. 5/13
นางสาวศศิวรรณ กัญญะพิลา ม. 4/10 
นางสาวพิชญา คลาดนาน ม. 4/10
นางสาวพลอยชมพู กุลวิเศษม. 4/8
นางสาววิสสุตา โอทอง ม. 4/8
นายณัฐวุฒิ พูนวล ม. 4/8