ประพฤติดี

                                                                       มีน้ำใจ

                                                                              ใฝ่การเรียน

                                                                      เพียรทำประโยชน์

ผลงานดีเด่นนักเรียน

srp1612256103.jpg

ผลงานดีเด่นครู

srpIMG_6992.jpg

กิจกรรม

srp30092562-10.jpg

ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณ

ส่งเสริมการเรียนรู้

 


 
 
 
 
 
 

 

 

009610577
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
5447
6448
17779
5847187
88134
109907
9610577

Your IP: 3.227.249.234
Server Time: 2019-10-15 19:19:10
ครูรัฐพร ชูพิชัย ครูนางฐิติรัตน์ มนต์สวัสดิ์ชัย ครูสุดารักษ์ พงศ์อภิรักษกุล ครูลมัย สังขนิตย์ รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติงาน เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน
นาย ธนกฤต ศรีสุวรรณ ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนเยาวชนไทย 1 ใน 24 คน เข้าแสดงความคิดเห็น และประเด็นที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของไทยเนื่องในงาน YouthEN For Climate Change Forum 2019
สมาชิกแกนนำชมรมtobe.โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาจัดกิจกรรมสร้างและพัฒนาเครือข่ายแก่โรงเรียนในอำเภอนำร่องtobe. ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สภานักเรียน และศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เป็นตัวแทนมอบของบริจาค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี

สรุปผลการแข่งขัน.
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาระหว่างโรงเรียน ส่วนภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562

ชนิดกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิง
ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภททีมหญิง 
มีรายชื่อดังนี้
1.เด็กหญิงวราภรณ์ วูวงศ์ ม.1/6
2.เด็กหญิงกัญญ์วรา พัฒนเจริญ ม.2/5
3.เด็กหญิงบัณฑิตา ภาโสม ม.3/3
4.เด็กหญิงศุภกานต์ ศิริรัตน์ ม.2/4

ชนิดกีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รายชื่อดังนี้
เด็กชายภูรินทร์ ศรีนุ่นวิเชียร ม.3/1
เด็กชายกิตตินันท์ เพชรผ่อง ม.3/5
นายพัชรพล จิ๋วพัฒนกุล ม.4/4
นายธนชล พรหมประกาย ม.4/4
นายภูมิพัฒน์ ตาสาโรจน์ ม.4/4
นายชนาธิป โชติสิงห์ ม.4/5
นายพงศ์พสิน ทองสลัก ม.4/5
นายจิรัฏฐ์ ตันเกียรติพงัน ม.4/5
นายภูตะวัน พันธรักษ์ ม.4/5
นายชาคริต ธิราชเกื้อกูล ม.5/4
นายสิรภพ ฉิมยินดี ม.5/4
นายวรภัทร แซ่โง้ว ม.6/3

ชนิดกีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิง
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
เด็กหญิงน้ำทิพย์ ชัยกิจ ม.1/6
เด็กหญิงชิดชนก แสงอาวุธ ม.1/9
เด็กหญิงเบญจ แซ่ลิ้ม ม.1/9
เด็กหญิงสุทธิดา ส่งประเสริฐ ม.2/1
เด็กหญิงฐิติวรดา แสงอาวุธ ม.2/10
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ มีเดช ม.2/10
เด็กหญิงอรวรา สวัสดิ์อุบล ม.3/10
นางสาววาทินี พาลเสือ ม.5/4
นางสาวนันฐิกรานต์ แก้วมีศรี ม.4/8
นางสาววาสิตา วัณไวทยจิตร ม.6/1
นางสาวปิยภรณ์ หงษ์ทอง ม.6/6
นางสาวพัชรี จิตต์แก้ว ม.6/7

ชนิดกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิง
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
เด็กหญิงกมลชนก โพธิ์เจริญ ม.1/6
เด็กหญิงฐายิกา ภูพิรัฐ ม.1/6
เด็กหญิงไคยซ่า สมหวัง แพร์สสัน บุญศักดิ์ แพร์สสัน ม.2/2
เด็กหญิงสมิตา สารีบุตร ม.3/2
เด็กหญิงนันทิศา จะรา ม.3/3
นางสาวอุบลรัตน์ ธรรมบำรุง ม.4/4
นางสาวนันฐิกรานต์ แก้วมีศรี ม.4/8
นางสาวเปรมกมล จรเสมอ ม.4/9
นางสาวปกิตตา ชูประเสริฐ ม.5/3
นางสาวเขมสรณ์ จันทร์ภักดี ม.5/10
นางสาวจิณณกานต์ ช่างสาน ม.6/6
นางสาวสุภาวีนี ขาวเขียว ม.6/6
นางสาวธนภรณ์ วงศ์พิพัฒน์ ม.6/6