ประพฤติดี

                                                                       มีน้ำใจ

                                                                              ใฝ่การเรียน

                                                                      เพียรทำประโยชน์

ผลงานดีเด่นนักเรียน

srp1612256104.jpg

ผลงานดีเด่นครู

srpIMG_6999.jpg

กิจกรรม

srp24092562-1.jpg

ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณ

ส่งเสริมการเรียนรู้

 


 
 
 
 
 
 

 

 

010127488
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1292
4077
5369
6396352
86574
105272
10127488

Your IP: 3.214.224.224
Server Time: 2020-02-24 05:37:43
ปฏิทินกำหนดการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
น.ส.ฐิดาพร พลอยมี ประธานชมรมtobe. เข้ารับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นระดับประเทศ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
นายอริยพงษ์ พึ่งวุฒิ ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปี 2561 เข้ารับประกาศเกียรติคุณและโล่เกียรติยศ ในโอกาสได้รับรางวัลเพชรนารายณ์ ประจำปี 2561 สาขา เยาวชนดีเด่น
นายธนกฤต เพชรแก้ว นายกสโมสรอินเทอร์แรคท์ ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ "วัฒนธรรมวินิต" (ผู้นำทางวัฒนธรรม) ดีเด่นลำดับที่ 1 ระดับจังหวัด ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทีมงาน SRP Variety Channel จัดรายการออนไลน์กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
เพจรวมภาพกิจกรรมของทีมงานช่างภาพโรงเรียน

ผลการประกวดโครงงานวิทย์ฯ ระดับภาคใต้ เนืองในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดโดย ม.อ. หาดใหญ่ นักเรียนโรงเรียนสุราษฏร์พิทยา ได้รับรางวัลดังนี้
1.รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทนาโนเทคโนโลยี
จากโครงงานเรื่อง
ถาดเพาะกล้านาโยนจากโฟมฟองยางคริสตัลไลน์แบคทีเรียลเซลลูโลสที่มีการคอมพาวด์ด้วยซิงค์ออกไซด์(เป๋นตัวแทนของภาคใต้ไปแข่งขันต่อระดับประเทศที่กรุงเทพ เดือนมิถุนายน ปี2563)
จัดทำโดย
นางสาวเกวลิน สุขไกว
นางสาวจริญา หนูน้อย
นางสาวตุลยา ศิวะวิชชกิจ

2.รางวัลชนะเลิศเหรียญทองสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ระดับชั้น ม.ปลาย 
จากโครงงานเรื่อง โฟมฟองยางคริสตัลไลน์แบคทีเรียลเซลลูโลสสำหรับเพาะกล้านาโยน(เป็นตัวแทนของภาคใต้ไปแข่งขันต่อระดับประเทศที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เดือนตุลาคม ปี2562)
จัดทำโดย
นางสาวเกวลิน สุขไกว
นางสาวจริญา หนูน้อย
นางสาวตุลยา ศิวะวิชชกิจ

3.รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระดับชั้นม.ปลาย จากโครงงานเรื่องชุดอุปกรณ์ประหยัดน้ำสำหรับกล้วยไม้(เป็นตัวแทนของภาคใต้ ไปแข่งขันต่อระดับประเทศที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เดือนตุลาคม ปี2562)
จัดทำโดย
นางสาวณัฐวลัญช์ รัตนพันธ์
นายธนกฤต เพชรแก้ว
นายจิราเดช จิตรากุล

4.รางวัลเหรียญเงินสาขาชีวภาพ ระดับชั้นม.ปลาย จากโครงงานพฤติกรรมของผึ้งโพรงในการตอบสนองต่อฟีโรโมนเสริมฤทธิ์ จัดทำโดย
นางสาวกีรฏิกา ศักดา
นางสาวธัญวดี ใจห้าว
นางสาวภัทริตา อินทานุกูล

5.รางวัลเชิดชูเกียรติ 
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ระดับชั้นม.ปลาย
จากโครงงานเรื่อง ภาชนะไบโอจากเปลือกกล้วย
จัดทำโดย
นางสาวกวินทรา ทองสินธุ์
นางสาวกีรฏิยา ศักดา

6.ผ่านเข้ารอบสุดท้ายระดับภาคใต้ สาขาชีวภาพ ระดับชั้น ม.ปลาย 
จากโครงงานเรื่อง สารสกัดอัลลีโลพาธิกต่อการยับยั้งการงอกของหญ้าคา
จัดทำโดย
นางสาวธัญณัฎฐ์ แซ่ตั้ง
นายอมรเทพ ไกรวงศ์
นายสุวพิชญ์ บัวแก้ว

7.รางวัลเหรียญเงินสาขากายภาพ ระดับชั้นม.ต้น จากโครงงานฟิล์มแอกทีฟจากเจลเซลลูโลสคอมพาวด์ขี้เถ้าแกลบเสริมฤทธิ์ ยืดอายุการสุกของกล้วย
จัดทำโดย
เด็กหญิงธนัญชนก นามวงค์เนาว์
เด็กหญิงภัทรธิดา โพธิ์กลาง

8.รางวัลเชิดชูเกียรติสาขา วิทยาศาสตร์กายภาพ ระดับชั้นม.ต้น จากโครงงานเรื่อง แผ่นเครื่องปรุงเพคตินสำเร็จรูป
จัดทำโดย
เด็กหญิง ณภัทร ทรัพย์เมฆ
เด็กหญิง ธีรนาฎ พัฒนสิงห์
เด็กชาย ธนวัฒน์ ศรีสุนทร

9.ผลการประกวดโครงงานวิทย์ฯ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดโดย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับ
รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับม.ปลาย ประเภททดลอง จากโครงงานเรื่อง พฤติกรรมการตอบสนองของหอยทากต่อสารสกัดหยาบจากพืช
จัดทำโดย
นางสาวกมลชนก ทองกูล
นางสาวญานิตา พนมวัน ณ อยุธยา
นางสาวบัณณิกา ตรงต่อการ