ประพฤติดี

                                                                       มีน้ำใจ

                                                                              ใฝ่การเรียน

                                                                      เพียรทำประโยชน์

ผลงานดีเด่นนักเรียน

student-1.jpg

ผลงานดีเด่นครู

slide13092564-2.jpg

กิจกรรม

activity-1.jpg

ส่งเสริมการเรียนรู้

 

 
 
 
 
 
 

 

 

009600936
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
758
3331
4089
5875112
72818
138844
9600936

Your IP: 3.239.58.199
Server Time: 2021-09-20 05:09:08
เพียงใจผูกพัน รำลึกวันที่ ส.ร. 2564
ผอ.สมร เผือกเดช รับโล่เชิดชูเกียรติ "เลขานุการกรรมการสถานศึกษาดีเด่น' ของสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต ศูนย์ราชการเชียร์รังสิต จ.ปทุมธานี เมื่อ 15 ส.ค.2563
ชมรม to be number one โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ชนะเลิศระดับประเทศ ระดับเพชรปีที่ 3 (ผ่านติดต่อกัน 3 ปีซ้อน)
นายกัญกฤษเขม แดนที่ ครูชำนาญการ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ข้าราชการดีเด่นแห่งชาติ” ประจำปีพุทธศักราช 2564
นักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้รับรางวัลจากประกวดวาดภาพโปสเตอร์ พร้อมคำขวัญ "โครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ ประจำปี 2563" ในหัวข้อ "ฉลาดใช้ชีวิต ฉลาดคิด เรื่องสุขภาพ"
มาตรการป้องการกันแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ เพื่อความปลอดภัยในโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

             นายกัญกฤษเขม แดนที่ ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ ครูนาฏศิลป์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ข้าราชการดีเด่นแห่งชาติ” ประจำปีพุทธศักราช 2564 สาขาข้าราชการการศึกษาตัวอย่างดีเด่น ประกาศเชิดชูเกียรติคุณข้าราชการต้นแบบคุณธรรม จริยธรรมที่ดี

มีจรรยาบรรณ ยึดหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการ แบบบูรณาการและปฏิบัติตนบนพื้นฐานอันดีงามของสังคม ถ่ายทอดออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 (ททบ.5)

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30-13.55 น. โครงการธรรมาภิบาลแห่งชาติ ร่วมด้วยสมัชชาจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์

แห่งประเทศไทย(สว.นท) มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทย เครือข่ายส่งเสริมสังคมไทย ร่วมด้วยชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย