ประพฤติดี

                                                                       มีน้ำใจ

                                                                              ใฝ่การเรียน

                                                                      เพียรทำประโยชน์

ผลงานดีเด่นนักเรียน

srp1612256127.jpg

ผลงานดีเด่นครู

srp0307256106.jpg

กิจกรรม

srp240725628.jpg

80 ปี สุราษฎร์พิทยา

คลิกสมัครออนไลน์ที่นี่

80 ปีสุราษฎร์พิทยา มินิมาราธอน
สมัครได้ ตั้งแต่เวลา 8.00 น.
วันที่ 19 พ.ย.2561

ส่งเสริมการเรียนรู้

 


 
 
 
 
 
 

 

 

008405456
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1404
3506
11648
4678942
58505
97142
8405456

Your IP: 107.21.169.9
Server Time: 2018-12-19 08:08:33
“80 ปี สุราษฎร์พิทยา มินิมาราธอน” (80th SURATPITTAYA MINI MARATHON) รับสมัคร 19 พ.ย. 2561 - 12 ม.ค. 2562 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ด้วยความภาคภูมิใจที่สุราษฎร์พิทยาสามารถคว้ารางวัลอีกครั้งในการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ IEYI 2018 ซึ่งปีนี้ทำการแข่งขันที่ประเทศอินเดีย ผลจากการแข่งขัน เด็กๆสุราษฎร์พิทยา ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง และ 1 special award
ขอแสดงความยินดีกับการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาคว้า 2 เหรียญทอง
ผอ.สมร เผือกเดช และคณะ ร่วมพิธีไหว้ครูและเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 - 5 ศูนย์ฝึกค่ายวิภาวดีรังสิต ประจำปีการศึกษา 2561
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลที่ 1 รางวัลมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ในการประกวดงานมหกรรมรวมพลสมาชิก to be number one ประจำปี 2561
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมตักบาตรวันพระ ครู บุคลากรและนักเรียน ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ณ เวทีสวนภูมิรักษ์ และร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับ รายงานผลการแข่งขันงานเปิดบ้านห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 
เครือข่ายภาคใต้ตอนบน (SMTE)
ระหว่างวันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2561
ณ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

1. ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 รายการแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ ภาคภาษาอังกฤษ
ผู้เข้าแข่งขัน 
นางสาวทิชา สุวีรานุวัฒน์ ม. 5/13
นายกิตติคุณ พันธุ์ทอง ม. 5/13
นางสาวธวัลรัตน์ เพชรชำนาญ ม. 5/13
นางสาวปานตา สุระกำแหง ครูผู้ควบคุม
นางสาวนาถยา ศิริทอง ครูผู้ควบคุม

2. ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 รายการแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์
ผู้เข้าแข่งขัน 
นายคุ้มครอง รุ่งจิรธนกุล ม. 6/13
นางสาวญาณิศา แก้วกอน ม. 6/13
นางสาวสาธินี นิยมจิตร์ ม. 6/13
นางสาวกิตติมา เพชรทรัพย์ ครูผู้ควบคุม
นายสุธน ภักดี ครูผู้ควบคุม

3. ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 รายการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ
ผู้เข้าแข่งขัน 
นางสาวกันติชา สุขภิมนตรี ม. 5/13
นางสาวจิดาภา ศรียาภัย ม. 5/13
นายธีรเดช สกุลอ่อน ครูผู้ควบคุม
นางสาวสุภาวรรณ สวนพลอย ครูผู้ควบคุม

4. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 2 รายการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทประยุกต์
ผู้เข้าแข่งขัน 
นายทัตพงศ์ สุชาตานนท์ ม. 6/13
นางสาวณัฐพร ยามรัมย์ ม. 6/13
นางสาวปราชญานันท์ บำรุงรักษ์ ม. 6/13
นางสาวอันนา วงศ์พัฒนกิจ ครูผู้ควบคุม

5. ได้รับรางวัลชมเชย รายการแข่งขันอัจฉริยภาพ สาขาฟิสิกส์ 
ผู้เข้าแข่งขัน 
นายทัตพงศ์ สุชาตานนท์ ม. 6/13
นางสาวณัฐพร ยามรัมย์ ม. 6/13

6. ได้รับรางวัลชมเชย รายการแข่งขันอัจฉริยภาพ สาขาชีววิทยา 
ผู้เข้าแข่งขัน 
นายญาณวัฒน์ โยธา ม. 6/13 
นางสาวเกศสุดา รื่นรวย ม. 6/13

7. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง รายการแข่งขันอัจฉริยภาพ สาขาเคมี 
ผู้เข้าแข่งขัน 
นายกรอัษฎ์ เพชรรัตน์ ม. 6/13
นางสาวชนกนันท์ หานศุภิชน ม. 6/13

8. ได้รับรางวัลชมเชย รายการแข่งขันอัจฉริยภาพ สาขาโลก ดาราศาสตร์ 
ผู้เข้าแข่งขัน 
นางสาวนราวดี จิตรากุล ม. 6/13
นางสาวนภสร เพชรเรือง ม. 6/13

9. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รายการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (SCIENCE SHOW)
ผู้เข้าแข่งขัน 
1) นายวรมน โพธิ์สำราญ ม. 6/13 
2) นางสาวอัญชิษฐา สุนทรปิยะพันธ์ ม. 6/13 
3) นางสาวสิริวรรณ เลิศพูลผล ม. 6/13 
4) นางสาวโชติกา ยุธิษยานุวัฒน์ ม. 6/13 
5) นางสาวนันท์นภัส บุญแทน ม. 5/13 
6) นางสาววรางคณา หวานจิตต์ ครูผู้ควบคุม

10. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รายการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
ผู้เข้าแข่งขัน 
นายกฤษฎิ์ อภิชล ม. 6/13
นายญาณวัฒน์ โยธา ม. 6/13
นายธนพล ปลั่งศรี ม. 6/13
นางสาวสุภาวรรณ สวนพลอย ครูผู้ควบคุม

11. ได้รับรางวัลชมเชย รายการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
ผู้เข้าแข่งขัน 
นายกรอัษฎ์ เพชรรัตน์ ม. 6/13
นายพนธกร จันทรพิมล ม. 6/13
นายยุทธศักดิ์ ไรช่วง ม. 6/13
นายทวัฒน์ ชูชนะกิจ ครูผู้ควบคุม