ประพฤติดี

                                                                       มีน้ำใจ

                                                                              ใฝ่การเรียน

                                                                      เพียรทำประโยชน์

ผลงานดีเด่นนักเรียน

srp1612256109.jpg

ผลงานดีเด่นครู

srp1402256102.jpg

กิจกรรม

srp240725628.jpg

80 ปี สุราษฎร์พิทยา

คลิกสมัครออนไลน์ที่นี่

80 ปีสุราษฎร์พิทยา มินิมาราธอน
สมัครได้ ตั้งแต่เวลา 8.00 น.
วันที่ 19 พ.ย.2561

ส่งเสริมการเรียนรู้

 


 
 
 
 
 
 

 

 

008641743
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
4482
3988
29439
4890979
89526
108533
8641743

Your IP: 18.212.222.217
Server Time: 2019-02-23 23:41:27
ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสมร เผือกเดช และคณะครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาที่ได้รับรางวัลเกียรติยศในงานวันครู ครั้งที่ 63 “คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง” วันที่ 16 มกราคม 2562 ณ โรงแรมบรรจงบุรี
ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการประหยัด ไทยเสน จากโรงเรียนบ้านนาสาร สู่โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วันที่ 17 มกราคม 2562
1 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีพิธีมอบเข็มเกียรติยศ คณะกรรมการสภานักเรียนและที่ปรึกษาสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562
ผอ.สมร เผือกเดช ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น/นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลที่ 1 รางวัลมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ในการประกวดงานมหกรรมรวมพลสมาชิก to be number one ประจำปี 2561
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมตักบาตรวันพระ ครู บุคลากรและนักเรียน ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ณ เวทีสวนภูมิรักษ์ และร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับ รายงานผลการแข่งขันงานเปิดบ้านห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 
เครือข่ายภาคใต้ตอนบน (SMTE)
ระหว่างวันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2561
ณ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

1. ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 รายการแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ ภาคภาษาอังกฤษ
ผู้เข้าแข่งขัน 
นางสาวทิชา สุวีรานุวัฒน์ ม. 5/13
นายกิตติคุณ พันธุ์ทอง ม. 5/13
นางสาวธวัลรัตน์ เพชรชำนาญ ม. 5/13
นางสาวปานตา สุระกำแหง ครูผู้ควบคุม
นางสาวนาถยา ศิริทอง ครูผู้ควบคุม

2. ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 รายการแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์
ผู้เข้าแข่งขัน 
นายคุ้มครอง รุ่งจิรธนกุล ม. 6/13
นางสาวญาณิศา แก้วกอน ม. 6/13
นางสาวสาธินี นิยมจิตร์ ม. 6/13
นางสาวกิตติมา เพชรทรัพย์ ครูผู้ควบคุม
นายสุธน ภักดี ครูผู้ควบคุม

3. ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 รายการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ
ผู้เข้าแข่งขัน 
นางสาวกันติชา สุขภิมนตรี ม. 5/13
นางสาวจิดาภา ศรียาภัย ม. 5/13
นายธีรเดช สกุลอ่อน ครูผู้ควบคุม
นางสาวสุภาวรรณ สวนพลอย ครูผู้ควบคุม

4. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 2 รายการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทประยุกต์
ผู้เข้าแข่งขัน 
นายทัตพงศ์ สุชาตานนท์ ม. 6/13
นางสาวณัฐพร ยามรัมย์ ม. 6/13
นางสาวปราชญานันท์ บำรุงรักษ์ ม. 6/13
นางสาวอันนา วงศ์พัฒนกิจ ครูผู้ควบคุม

5. ได้รับรางวัลชมเชย รายการแข่งขันอัจฉริยภาพ สาขาฟิสิกส์ 
ผู้เข้าแข่งขัน 
นายทัตพงศ์ สุชาตานนท์ ม. 6/13
นางสาวณัฐพร ยามรัมย์ ม. 6/13

6. ได้รับรางวัลชมเชย รายการแข่งขันอัจฉริยภาพ สาขาชีววิทยา 
ผู้เข้าแข่งขัน 
นายญาณวัฒน์ โยธา ม. 6/13 
นางสาวเกศสุดา รื่นรวย ม. 6/13

7. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง รายการแข่งขันอัจฉริยภาพ สาขาเคมี 
ผู้เข้าแข่งขัน 
นายกรอัษฎ์ เพชรรัตน์ ม. 6/13
นางสาวชนกนันท์ หานศุภิชน ม. 6/13

8. ได้รับรางวัลชมเชย รายการแข่งขันอัจฉริยภาพ สาขาโลก ดาราศาสตร์ 
ผู้เข้าแข่งขัน 
นางสาวนราวดี จิตรากุล ม. 6/13
นางสาวนภสร เพชรเรือง ม. 6/13

9. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รายการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (SCIENCE SHOW)
ผู้เข้าแข่งขัน 
1) นายวรมน โพธิ์สำราญ ม. 6/13 
2) นางสาวอัญชิษฐา สุนทรปิยะพันธ์ ม. 6/13 
3) นางสาวสิริวรรณ เลิศพูลผล ม. 6/13 
4) นางสาวโชติกา ยุธิษยานุวัฒน์ ม. 6/13 
5) นางสาวนันท์นภัส บุญแทน ม. 5/13 
6) นางสาววรางคณา หวานจิตต์ ครูผู้ควบคุม

10. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รายการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
ผู้เข้าแข่งขัน 
นายกฤษฎิ์ อภิชล ม. 6/13
นายญาณวัฒน์ โยธา ม. 6/13
นายธนพล ปลั่งศรี ม. 6/13
นางสาวสุภาวรรณ สวนพลอย ครูผู้ควบคุม

11. ได้รับรางวัลชมเชย รายการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
ผู้เข้าแข่งขัน 
นายกรอัษฎ์ เพชรรัตน์ ม. 6/13
นายพนธกร จันทรพิมล ม. 6/13
นายยุทธศักดิ์ ไรช่วง ม. 6/13
นายทวัฒน์ ชูชนะกิจ ครูผู้ควบคุม