ประพฤติดี

                                                                       มีน้ำใจ

                                                                              ใฝ่การเรียน

                                                                      เพียรทำประโยชน์

ผลงานดีเด่นนักเรียน

srp2105256102.jpg

ผลงานดีเด่นครู

IMG_5292.jpg

กิจกรรม

253095.jpg

ส่งเสริมการเรียนรู้

 


 
 
 
 
 
 

 

 

007811243
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1306
2724
4030
4097606
40564
87777
7811243

Your IP: 54.145.103.69
Server Time: 2018-06-18 11:55:36
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมอาคารบวรศิลป์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบการดำเนินการ กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ระดับชั้น ม.2 เวลา 13.00-16.00 น. ระดับชั้น ม.5 วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ระดับชั้น ม.3 เวลา 13.00-16.00 น. ระดับชั้น ม.6
นายสาธร ลิกขะไชย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ประธานในพิธี ให้โอวาทแก่นักเรียนในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561
เพื่อส่งเสริมประเพณีอันดีงาม ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความกตัญญูรุ้คุณแก่นักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จึงกำหนดให้มีพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ เวทีสวนภูิมรักษ์และบริเวณหน้าเสาธง
นางสมร เผือกเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา คุณวัลยา ยอดดนตรี นายกสมาคมผู้ปกครองและครู คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาร่วมศักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน ในวันพิธีไหว้ครู วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561
พิธีส่งมอบห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และห้องจัดนิทรรศการ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วันที่ 1 พฤษภาคม 2561
ขอแสดงความยินดีกับโครงงานวิทยาศาสตร์รางวัล USAID 2018 Science for Development First Place Award ในงาน Intel ISEF 2018 สาขาให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัย ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมอาคารบวรศิลป์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบการดำเนินการ กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ระดับชั้น ม.2 เวลา 13.00-16.00 น. ระดับชั้น ม.5 วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ระดับชั้น ม.3 เวลา 13.00-16.00 น. ระดับชั้น ม.6

ผลการประกวดการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ในงาน INTERNATIONAL SCIENCE INNOVATION AND PUBLIC SPEAKING COMPETITIONS (ISIPC) SESERI – IUMW 2018 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้รับรางวัลทุกทีม 6 รางวัล 3 ประเภทการแข่งขัน ได้แก่
1. ประเภท Environmental Science ได้รับรางวัลเหรียญทอง poster presentation และเหรียญทอง project presentation นักเรียนประกอบด้วย นายเอกอาทิตย์ เรืองรัศมี และนางสาวชยุดา ธุวานนท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10
2. ประเภท Engineering ได้รับรางวัลเหรียญทอง poster presentation และเหรียญทองแดง project presentation นักเรียนประกอบด้วย นางสาวณหฤทัย กิตติวัฒนาวงศ์ และนางสาวพิมพ์ชนก แสงสุวรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10
3. ประเภท Pure Science ได้รับรางวัลเหรียญเงิน poster presentation และเหรียญทองแดง project presentation นักเรียนประกอบด้วย นางสาวแพรทอง คำแก้ว และนางสาวอัญชิสา นุชมิตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9
คุณครูที่ปรึกษา ประกอบด้วย ครูสะอารอนิง ดาโอะ ครูวรางคนา หวานจิตต์ และครูสุภาวรรณ สวนพลอย

คลิกดูภาพการต้อนรับคนเก่ง สร.