ประพฤติดี

                                                                       มีน้ำใจ

                                                                              ใฝ่การเรียน

                                                                      เพียรทำประโยชน์

ผลงานดีเด่นนักเรียน

srp1612256103.jpg

ผลงานดีเด่นครู

srpIMG_6995.jpg

กิจกรรม

srp30092562-11.jpg

ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณ

ส่งเสริมการเรียนรู้

 


 
 
 
 
 
 

 

 

010814143
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
168
8794
46625
7036489
68720
170439
10814143

Your IP: 3.236.59.63
Server Time: 2020-07-12 00:17:06

ผลงานดีเด่น

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ผอ.สมร เผือกเดช รับมอบรางวัลสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ ระดับ ดีเด่น 535
ชมรมtobe. โรงรียนสุราษฎร์พิทยา เข้าร่วมประกวดระดับภาคใต้ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซา และผ่านการประเมินต้นแบบระดับเพชรปีที่ 3 458
ผู้อำนวยการ สมร เผือกเดช มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน คนดีศรี ส.ร. ณ หอประชุมบวรศิลป์ เมื่อวันที่ 13 ก.พ 2563 446
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวทิชา สุวีรานุวัฒน์ ม.6/13 และนางสาวกรกนก ขวัญศรี ม.6/9 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2563 577
ผอ.สมร เผือกเดช รับรางวัล ประธานสภาผู้ปกครองจังหวัดดีเด่น คุณยุทธนา รัตโน รับรางวัล นายกสมาคมผู้ปกครองดีเด่น และคุณครูชณิดาภา เวชกุล รับรางวัลครูดีเด่น 439
ผลการแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 ต้านภัยยาเสพติด อบจ.สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม 2563 ณ สนามบาสเกตบอลหมู่บ้านการเคหะสุราษฎร์ธานี 196
เด็กหญิงพิมพ์มาดา ทองคำ ม.2/6 เข้าร่วมการแข่งขันสิงห์แกรนด์สแลมเอ็กซ์พรีเรียน ประจำปี 2562 ระดับประเทศ 177
ขอแสดงความยินดีกับ นาย ธนกฤต ศรีสุวรรณ ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน นางสาว วาสิตา บุญนวล เลขานุการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 และนายศักดิ์ดา ขุนพิบูลย์ ม.4/4 ที่ได้รับเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนจากภาคใต้ เข้าร่วมโครงการ “Lead Up : USG Alumni Leadership Trai 214
ขอแสดงความยินดีกับ นายอรรถวิช สุวรรณโชติ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้รับโลห์ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข(รุ่น9) ประจำปีการศึกษา2562 ประเภทครูผู้สอน เนื่องในวันครูแห่งชาติ พุทธศักราช 2563 254
สรุปผล 21 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563 351

 งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สพม.11  รวบรวมข้อมูลเป็นปัจจุบันเป็นช่องทางให้คุณครู นักเรียน และผู้ปกครองได้นำไปใช้
โดย...ศึกษานิเทศก์ สุจินต์ ภิญญานิลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี - ชุมพร)ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000