ประพฤติดี

                                                                       มีน้ำใจ

                                                                              ใฝ่การเรียน

                                                                      เพียรทำประโยชน์

ผลงานดีเด่นนักเรียน

srp1612256105.jpg

ผลงานดีเด่นครู

srpIMG_6997.jpg

กิจกรรม

srp30092562-11.jpg

ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณ

ส่งเสริมการเรียนรู้

 


 
 
 
 
 
 

 

 

010026958
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2339
3230
8357
6303043
91316
125373
10026958

Your IP: 3.95.139.100
Server Time: 2020-01-28 17:06:35
ขอแสดงความยินดีกับ นายอรรถวิช สุวรรณโชติ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้รับโลห์ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข(รุ่น9) ประจำปีการศึกษา2562 ประเภทครูผู้สอน เนื่องในวันครูแห่งชาติ พุทธศักราช 2563
น.ส.ฐิดาพร พลอยมี ประธานชมรมtobe. เข้ารับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นระดับประเทศ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
นายอริยพงษ์ พึ่งวุฒิ ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปี 2561 เข้ารับประกาศเกียรติคุณและโล่เกียรติยศ ในโอกาสได้รับรางวัลเพชรนารายณ์ ประจำปี 2561 สาขา เยาวชนดีเด่น
นายธนกฤต เพชรแก้ว นายกสโมสรอินเทอร์แรคท์ ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ "วัฒนธรรมวินิต" (ผู้นำทางวัฒนธรรม) ดีเด่นลำดับที่ 1 ระดับจังหวัด ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทีมงาน SRP Variety Channel จัดรายการออนไลน์กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
เพจรวมภาพกิจกรรมของทีมงานช่างภาพโรงเรียน

ผลงานดีเด่น

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ขอแสดงความยินดีกับ นาย ธนกฤต ศรีสุวรรณ ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน นางสาว วาสิตา บุญนวล เลขานุการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 และนายศักดิ์ดา ขุนพิบูลย์ ม.4/4 ที่ได้รับเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนจากภาคใต้ เข้าร่วมโครงการ “Lead Up : USG Alumni Leadership Trai 7
ขอแสดงความยินดีกับ นายอรรถวิช สุวรรณโชติ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้รับโลห์ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข(รุ่น9) ประจำปีการศึกษา2562 ประเภทครูผู้สอน เนื่องในวันครูแห่งชาติ พุทธศักราช 2563 50
สรุปผล 21 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563 104
ผู้อำนวยการสมร เผือกเดช มอบเกียรติบัตรให้ก้บนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่69 วันที่ 14 มกราคม 2563 28
ขอแสดงความยินดีกับผลการแข่งขัน 21 เหรียญทอง 4 เหรียนเงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563 46
นายธนกฤต เพชรแก้ว นายกสโมสรอินเทอร์แรคท์ ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ "วัฒนธรรมวินิต" (ผู้นำทางวัฒนธรรม) ดีเด่นลำดับที่ 1 ระดับจังหวัด ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 67
น.ส.ฐิดาพร พลอยมี ประธานชมรมtobe. เข้ารับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นระดับประเทศ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 97
นายอริยพงษ์ พึ่งวุฒิ ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปี 2561 เข้ารับประกาศเกียรติคุณและโล่เกียรติยศ จากนายสุรชาติ วรศรัณย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 260
พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณและเดินสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร และผู้อำนวยการรับมอบโล่สถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น ปี 2562 186
คุณครูกันยพร ณ อุบล รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดนวัตกรรมทางการศึกษาระดับชาติ ทักษะDigital เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 "Innovation on Education National Contest, IENC 2019" 248