ประพฤติดี

                                                                       มีน้ำใจ

                                                                              ใฝ่การเรียน

                                                                      เพียรทำประโยชน์

ผลงานดีเด่นนักเรียน

srp1612256105.jpg

ผลงานดีเด่นครู

srpIMG_6999.jpg

กิจกรรม

srp24092562-1.jpg

ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณ

ส่งเสริมการเรียนรู้

 


 
 
 
 
 
 

 

 

010814119
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
144
8794
46601
7036489
68696
170439
10814119

Your IP: 3.236.59.63
Server Time: 2020-07-12 00:12:15

             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดทำโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ความเป็นไทย ประจำปี 2562 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่สำคัญของไทยควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่สืบไป จึงจัดให้มีงาน "ชาว ส.ร.ร่วมสืบสานเล่าขานตำนานลอยกระทง ประจำปี 2562" โดยมีกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงในเวลา 12.40-17.00 น. ณ โดมเฟื่องนภา ถนนหน้าเสาธง ถนนหน้าลานพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร เพื่อให้ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทย อันเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย

ชมภาพกิจกรรม

 งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สพม.11  รวบรวมข้อมูลเป็นปัจจุบันเป็นช่องทางให้คุณครู นักเรียน และผู้ปกครองได้นำไปใช้
โดย...ศึกษานิเทศก์ สุจินต์ ภิญญานิลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี - ชุมพร)ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000