ประพฤติดี

                                                                       มีน้ำใจ

                                                                              ใฝ่การเรียน

                                                                      เพียรทำประโยชน์

ผลงานดีเด่นนักเรียน

srp1612256106.jpg

ผลงานดีเด่นครู

srpIMG_6999.jpg

กิจกรรม

srp30092562-11.jpg

ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณ

ส่งเสริมการเรียนรู้

 


 
 
 
 
 
 

 

 

009873123
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1459
4701
30548
6116707
62854
133857
9873123

Your IP: 3.231.229.89
Server Time: 2019-12-15 08:19:55
ครูรัฐพร ชูพิชัย ครูนางฐิติรัตน์ มนต์สวัสดิ์ชัย ครูสุดารักษ์ พงศ์อภิรักษกุล ครูลมัย สังขนิตย์ รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติงาน เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน
นาย ธนกฤต ศรีสุวรรณ ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนเยาวชนไทย 1 ใน 24 คน เข้าแสดงความคิดเห็น และประเด็นที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของไทยเนื่องในงาน YouthEN For Climate Change Forum 2019
สภานักเรียน และศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เป็นตัวแทนมอบของบริจาค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี

             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดทำโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ความเป็นไทย ประจำปี 2562 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่สำคัญของไทยควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่สืบไป จึงจัดให้มีงาน "ชาว ส.ร.ร่วมสืบสานเล่าขานตำนานลอยกระทง ประจำปี 2562" โดยมีกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงในเวลา 12.40-17.00 น. ณ โดมเฟื่องนภา ถนนหน้าเสาธง ถนนหน้าลานพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร เพื่อให้ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทย อันเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย

ชมภาพกิจกรรม